Albertina Bratt 1855-1930

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
A L B E R T I N A B R A T T

1 8 5 5 - 1 9 3 0

1855-05-20 Albertina föds i Domkyrkoförsamlingen, Göteborg. Föräldrar Anders Bratt (51 år) och Anna Nilsdotter (45 år).


1855-05-30 Albertina döps och faddrarna är Hustru Johanna Carlsson och Jungfru Anna Catharina Bergendahl.


1855-06-23 Albertinas mor Anna Nilsdotter avlider i Hjärnfeber (45 år).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen (o) F:1 1855-1860 Bild 80]


1855-06-28 Albertinas mor Anna Nilsdotter begravs.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen (o) F:1 1855-1860 Bild 80]


1855-12-21 Albertinas far Anders Bratt avlider i Slag (52 år). Albertina (7 månader) och sina syskon Johannes (22 år), Anna Britta (20 år), Nils (18 år), Andreas (14 år), Anders (6 år) är nu föräldrarlösa.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen (o) F:1 1855-1860 Bild 130]


1855-12-24 På Julafton begravs Albertina far Anders Bratt.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen (o) F:1 1855-1860 Bild 130]


1856 - 1886 Efter att båda föräldrarna har gått bort splittras familjen och jag vet ej vad Albertina

befinner sig under denna tiden.


1886-01-13 Albertina Bratt föder sitt första barn som får namnet Albertina Josefina Bratt i

Grinnerup / Danmark. Fader är Tedor Eriksen.


1887-01-20 Albertina och Albertina Bratt utvandrar till Danmark från Domkyrkoförsamlingen

2 roten 117,118. (Albertina Yrke: Piga, 31 år), (Far: Anders Bratt ”arbetskarl” Mor: Anna Nilsdotter).

[Källa: Emigranten 2001 / Emihamn]


1889-01-29 Albertina och Albertina Bratt utvandrar till Danmark från Gbg / Haga Annedal 42.

(Ålder: 33 år), (Far: Anders Bratt ”arbetskarl” Mor: Anna Nilsdotter)

[Källa: Emigranten 2001/ Emihamn]


1894-10-09 Albertina Bratt föder sitt andra barn som får namnet Gerda Henrietta Jensen i

Kobstad / Grenå / Danmark. Fader är Jens Christian Jensen.


1896-08-19 Albertina Bratt föder sitt tredje barn som får namnet Johanne Marie Jensen i

Kobstad / Grenå / Danmark. Fader är Jens Christian Jensen.


1889-01-29 - 1898-08-01 Albertina har bott i Danmark i 9 år och 5 månader.


1898-08-01 – 1899-09-27 Albertina, Albertina, Henrietta och Johanna bor i Gbg Domkyrkoförsamlingen

Landala 9:de kvarteret huset n:o 2 (Yrke: buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Församlingsboken 1899-1907 AIIa:33 bild:60 sid:8981]


1899-09-27 Albertina, Albertina och Henrietta utvandrar till Århus / Danmark (44 år).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Utflyttning 1895-1909 BIIa:4 bild:201 sid:193]

[Källa: Emigranten 2001 / Emihamn]


1899-10-18 Dottern Johanna Marie Jensen till 14:de roten 49A

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen 1899-1907 AIIa:33 bild:60 sid:8981]


1899-10-18 – 1901-02-15 Dottern Johanna Marie Jensen bor hos Hildur Öjer som fosterdotter.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Församlingsboken 1899-1909 AIIa:17 bild:294 sid:4940]


1900-01-04 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar ut från Landala 9:de kvarteret huset n:o 2

till Landala 7:de kvarteret 10 (Märkligt är det att familjen inte kommer inflyttad från Århus/Danmark

eller om det kan vara så att de har varit där och hälsat på släktingar).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamling Inflyttning 1895-1900 BI:4 bild:68 sid:58]


1900-01-04 – 1900-07-03 Albertina, Albertina och Henrietta bor i Gbg Domkyrkoförsamlingen

Landala 7:de kvarteret 10 (Yrke: buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamling Församlingsboken 1898-1907 AIIa:31 bild:319 sid:8640]


1900-07-03 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar ut från Domkyrkoförsamlingen

Landala 7 kvarteret 10.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Utflyttning 1895-1901 BIIa:4 bild:241 sid:233]


1900-07-13 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar till Oscar Fredriks församling (2040).

[Källa: Gbg Oscar Fredrik Inflyttning 1895-1902 BI:2 bild:86 sid:156]


1900-07-13 – 1902-02-05 Albertina, Albertina och Henrietta bor i Oscar Fredriks församling

(Yrke: buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Oscar Fredrik Församlingsboken 1899-1907 AIIa:15 bild:44 sid:2040]


1901-02-15 Johanna Marie Jensen flyttar till Karl Johans församling.


1902-02-05 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar ut från Gbg/Masthugget (Yrke: Buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Oscar Fredrik Utflyttning 1895-1905 BII:2 bild:275]


1902-02-12 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar till Domkyrkoförsamlingen 4 roten 65,66 

från Masthugget (2040).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Inflyttning 1901-1904 BI:5 bild:51 sid:48]


1902-02-12 - 1903-09-09 Albertina, Albertina och Henrietta bor på Domkyrkoförsamlingen

4 roten 65,66 (Albertina Buteljsköljerska)

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamling Församlingsboken 1899-1909 bild:246 sid:1667]


1903-09-09 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar till Domkyrkoförsamlingen 2 roten ½ 117,118.


1903-09-09 - 1904-01-12 Albertina, Albertina och Henrietta bor i Domkyrkoförsamlingen 

2 roten ½ 117,118 (Albertina buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen 1899-1909 AIIa:4 bild:167 sid:1013]


1904-01-12 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar till Domkyrkoförsamlingen 4 roten 85.


1904-01-12 – 1904-11-21 Albertina, Albertina och Henrietta bor på Domkyrkoförsamlingen

4 roten 85 (Albertina buteljsköljerska).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Församlingsboken 1899-1909 AIIa:7 bild:83 sid:1828]


1904-11-21 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar ut från Domkyrkoförsamlingen 4 roten 85.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Utflyttning 1901-1907 BIIa:5 bild:162 sid:158]


1904-11-22 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar in till Örgryte församling Burås 4 ½

(Albertina Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Örgryte Inflyttning 1904-1907 BI:3 bild:25]


1904-11-22 – 1910-04-25 Albertina, Albertina och Henrietta bor i Örgryte församling Burås 4 ½ /

Släntan 2 (2940), (Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Örgryte Församlingsboken 1898-1906 AIIa:11 bild:54 sid:4050] 

[Källa: Örgryte Församlingsboken 1906-1933 AIIa:22 bild:144 sid:29]


1906-01-04 Albertina Josefina Bratt flyttar till Domkyrkoförsamlingen


1907-03-27 Föds första barnbarnet Karl Albert / Far: Okänd / Mor: Albertina Bratt ”fabriksarbetare”

Landala 15 kvarteret 3 (9848).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Födelseboken 1906-1912 C:1 bild:104 sid:100]


1907-04-07 Döps Karl Albert av Prästen R. Jansson / Faddrar: Hilda Dahlin och Albertina Bratt.

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Födelseboken 1906-1912 C:1 bild:104 sid:100]


1908-02-28 Föds andra barnbarnet Ernst Emil / Far: Okänd / Mor: Ogifta Albertina Josefina Bratt

”fabriksarbetare” Lunden A (149).

[Källa: Örgryte Födelseboken 1906-1910 C:10 bild:208 sid:202]


1908-03-08 Döps Ernst Emil av Prästen Nilman / Faddrar: Hustrun Gustava Stenborg och 

ogifta Gerda.

[Källa: Örgryte Födelseboken 1906-1910 C:10 bild:208 sid:202]


1910-02-08 Föds tredje barnbarnet Ester Maria Albertina / Far: Okänd / Mor: Ogifta Albertina Bratt

”text ???” (149).

[Källa: Örgryte Födelseboken 1906-1910 C:10 bild:395 sid:389]


1910-03-04 Döps Ester Maria Albertina av Prästen Hangsten / Faddrar: Hustrun Albertina Bratt

och ogifta Annie Fahlqvist.

[Källa: Örgryte Födelseboken 1906-1910 C:10 bild:395 sid:389]


1910-04-25 Henrietta flyttar ut från Örgryte Burås 4 ½ / Släntan 2 (2940)

[Källa: Örgryte Utflyttning 1908-1913 BII:3 bild:98]


1910-04-25 Albertina, Albertina och Henrietta flyttar till Domkyrkoförsamlingen 4 64 (9925).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamling Inflyttning1907-1912 BI:7 bild:51 sid:47]


1910-04-25 – 1911-06-01 Albertina, Henrietta och Albertina med sina två barn Karl Albert och Ester Maria Albertina bor i Domkyrkoförsamlingen 4 64 (9925). (Albertina Yrke: Hjälpkvinna, Henrietta

Yrke: Fabriksarbetare / Notis: ej konfirmerad, Albertina Yrke: ?)

[Källa: Göteborg Domkyrkoförsamling Församlingsboken 1908-1918 AIIa:40 bild:178 sid:9925]


1910-12-06 Albertina Bratt flyttar ut från Domkyrkoförsamlingen 4 64 (9925) (Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamling Utflyttning 1907-1917 BIIa:6 bild:113 sid:10]


1910-12-16 Albertina flyttar till Oscar Fredrik 6 8/4 1 (1967).

[Källa: Oscar Fredrik Inflyttning 1907-1914 BI:4 bild:72 sid:135]


1910-12-06 – 1911-03-11 Albertina Bratt bor i Oscar Fredriks församling 6 8/4 1 (1967).

(Albertina Yrke: Hjälpkvinna), (6.1).

[Källa: Oscar Fredrik Församlingsboken 1908-1917 AIIa:36 bild:171 sid:1967]


1911-04-11 Albertina Bratt flyttar till Gbg / Masthugget 5:60A (1040) Yrke: Hjälpkvinna.

[Källa: Gbg Masthugg Inflyttning 1908-1930 BI:1 bild:64 sid:120]


1911-04-11 – 1911-04-21 Albertina Bratt bor i Gbg / Masthugget 5:60A (1040) (Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Gbg Masthugg Församlingsboken 1910-1928 AIIa:6 bild:44 sid:1040]


1911-04-24 Albertina Bratt flyttar till Örgryte församling Ranb 123 (921), (Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Örgryte Inflyttning 1908-1913 BI:4 bild:35]


1911-04-24 – 1916-12-22 Albertina Bratt bor i Örgryte Ranb 123 (921) (Yrke: Hjälpkvinna)

[Källa: Örgryte Församlingsboken 1906-1933 AIIa:17 bild:125 sid:921]


1916-12-22 Albertina och Albertina Bratt flyttar till Gbg / Kristine församling 9:34 (4012) med sin barn.

(Albertina Yrke: Hjälpkvinna, Albertina Yrke: Tidningsbud).

[Källa: Gbg Kristine Inflyttning 1911-1918 BI:4 bild:58 sid:53]


1911-06-01 Henrietta, Albertina och hennes barn flyttar ut från Domkyrkoförsamlingen 4 64 (9925).

[Källa: Gbg Domkyrkoförsamlingen Utflyttning 1907-1917 BIIa:6 bild:127 sid:12]


1911-07-19 Henrietta, Albertina och hennes barn flyttar till Gbg / Masthugget 5:60A (1086).

(Albertina Yrke: ???).

[Källa: Gbg Masthugg Inflyttning 1908-1930 BI:1 bild:65 sid:122]

[Källa: Gbg Masthugg Inflyttning 1908-1930 BI:1 bild:167 sid:326]


1911-07-19 – 1914-06-02 Henrietta, Albertina, Karl Albert och Sonja Henrietta Margareta

bor i Gbg / Masthugget 5:60A (1086)


1911-11-15 Föds fjärde barnbarnet Sonja Henrietta Margareta / Far: Okänd / Mor: Albertina Bratt 

”yrke ???”  5:60 A (1086).

[Källa: Göteborg Masthugg Födelseboken 1908-1913 CI:1 bild:238 sid:234]


1912-01-05 Döps Sonja Henrietta Margareta av Prästen Klingner / Faddrar: Albertina Bratt och

Anna Nilsson.

[Källa: Göteborg Masthugg Födelseboken 1908-1913 CI:1 bild:238 sid:234]


1914-06-02 Henrietta, Albertina, Karl Albert och Sonja Henrietta Margareta står som Obf. 1914


1916-02-01 Erling flyttar till Göteborg/Haga från Christianstad / Norge. Yrke: arbetare / 

Särskilda anteckning: 12 R14.15 Härlanda / Värnpliktsförhållande: 249 28/03

[Källa: Göteborgs Haga Församlingsbok 1911-1937 AII:a:33 bild 80 sid:1075]


1916-12-22 Albertina och Albertina Bratt flyttar till Gbg / Kristine 9:34 (4012).

(Albertina Yrke: Hjälpkvinna, Albertina Yrke: Tidningsbud)


1916-12-22 - 1918-02-11 Albertina, Albertina, Karl Albert, Sonja Henrietta Margareta och 

Rut Majken Linnéa bor i Gbg / Kristine församling 9:34 (4012), (Albertina Yrke: Hjälpkvinna, 

Albertina Yrke: Tidningsbud).

[Källa: Gbg Kristine Församlingsboken 1914-1923 AIIaa:27 bild:51 sid:4012]


1916-12-30 Henrietta flyttar till Gbg / Kristine 9:34 (4018) från Örgryte (Yrke: Fabriksarbetare).

[Källa: Gbg Kristine Inflyttning 1911-1918 BI:4 bild:168 sid:163]


1916-12-30 – 1917-02-15 Henrietta bor i Gbg / Kristine 9:34 (4012), (Yrke: Fabriksarbetare).

[Källa: Göteborgs Kristine Församlingsboken 1914-1923 AIIaa:27 bild:57 sid:4018]


1917-02-02 Erling flyttar ut från Gbg/Haga N.H 20A (1075) Yrke: Arbetare.

[Källa: Göteborgs Haga Utflyttningsboken BII:4 bild 104 sid:196]


1917-02-02 – 1917-08-21 Erling Pettersson bor i Gbg / Gamlestad (249 28/13). /Yrke: arbetare

Kristendomskunskap: B, Nattvard: Ja /Särskild anteckning: Nya varfv. Pavilj. 13A / Värnpliktsförhållande: 249 28/13

[Källa: Göteborgs Gamlestad Församlingsbok 1909-1920 AII:9 bild:97 sid:1693]


1917-02-15 Henrietta flyttar ut från Gbg / Kristine (4018) Yrke: Fabriksarbetare

[Källa: Göteborgs Kristine Utflyttningsboken 1911-1919 BII:4 bild:164 sid:159]


1917-02-15 Henrietta flyttar till Gbg / Gamlestad (1824).

[Källa. Göteborgs Gamlestad Inflyttningsboken 1916-1922 BI:4 bild:51 sid:92]


1917-02-16 – 1917-08-21 Henrietta och son Harry Valdemar bor i Gbg / Gamlestad 12 roten 14:15(1824).

Yrke: Fabriksarbetare, Särskild anteckning: Ingen anteckning om konfirmation (Nya varfs Pavilj:13A).

[Källa: Gbg Gamlestad Församlingsboken 1909-1920 AIIa:9 bild:228 se:1824]


1917-03-22 Föds femte barnbarnet Harry Valdemar ”Trolovningsbarn” / Far: Erling Andreas Pettersson ”plåtslagare”/ Mor: Henrietta Jensen  ”arbetare”(1824).

[Källa: Göteborgs Gamlestad Födelseboken 1912-1918 C:4 bild:350 sid: 345]


1917-05-01 Döps Harry Valdemar av Prästen Lindblom / Faddar: Josefina Pettersson 

& Maria Nordsten

[Källa: Göteborgs Gamlestad Födelseboken 1912-1918 C:4 bild:350 sid: 345]


1917-05-21 Föds sjätte barnbarnet Birgit / Far: Okänd / Mor: Nanna Johanne Marie Jensen Bratt "Hushållerska"

[Källa: Göteborgs Vasa Födelseboken 1913-1917 C:2 bild:364 sid: 358]


1917-05-22 Döps Birgit av Prästen Almegren / Faddrar: Sigrid Olofsson & Gerda Wik.[Källa: Göteborgs Vasa Födelseboken 1913-1917 C:2 bild:364 sid: 358]


1917-08-21 Erling flyttar från Gamlestad (1693) och Henrietta med sonen Harry Valdemar flyttar från

Gamlestad (1824) till Karl Johan.

[Källa: Göteborgs Gamlestad Utflyttning 1911-1921 BII:2 bild:121 sid:230]


1917-08-22 – 1920 Henrietta bor i Gbg Karl Johan med sina barn Harry Valdemar, Inga Henrietta och Majken Henrietta (om konfirmation ingen anteckning), Särskild anteckning: Plåtslagaren Erling Andreas Pettersson 7/11 1892 är fader till Harry Valdemar och Inga Henrietta.

Hans bostad är I:13A fol:2442.

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1910-1926 AIIa:16 bild:51 sid:2447]


1917-08-30 – 1920 Erling Pettersson bor i Karl Johan I:13A (2442) Yrke: Arbetare / Särskild anteckning: 21/6 1918 erkänt att han är fader till Harry Valdemar och 28/11 1918 erkänt att han är fader till Inga Henrietta Karl Johans församling (2447).

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1910-1926 AIIa:16 bild:46 sid:2442]


1918-02-21 Albertina Bratt, Karl Albert, Sonja Henrietta Margareta och 

Rut Majken Linnéa flyttar till Karl Johans församling II:1-3(2536), (Yrke: Tidningsbud).

[Källa: Gbg Karl Johan Inflyttning 1915-1920 BI:9 bild:56 sid:98]


1918-02-21 Albertina Bratt flyttar till Karl Johans församling I:13A(2535), (Yrke: Hjälpkvinna).

[Källa: Gbg Karl Johan Inflyttning 1915-1920 BI:9 bild:56 sid:98]


1918-02-21 – 1926-12-07 Albertina Bratt bor i Karl Johans församling I:13A (2535) Yrke: Hjälpkvinna.

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1910-1916 AIIa:16 bild:139 sid:2535]


1918-08-21 – 1920-09-24 Albertina Bratt, Karl Albert, Sonja Henrietta Margareta och Rut Majken Linnéa bor i Gbg / Karl Johans församling I:13A (2536), (Yrke: Tidningsbud).

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1910-1926 AIIa:16 bild:140 sid:2536]


1918-11-02 Föds sjunde barnbarnet Inga Henrietta / Mor: ogifta fabriksarbetaren Henrietta Jensen (2447)

Särskild anteckning: Plåtslagaren Erling Andreas Pettersson har erkänt sig vara barnets fader.

Attest till barnavårdsbyrån 12/11 & 28/11 1918.

[Källa: Göteborgs Karl Johan Födelseboken 1916-1922 C:13 bild:168 sid:162]


1918-11-12 Döps Inga Henrietta av Prästen Brodin / Faddrar: Hustrun: Albertina Bratt

& Albertina Bratt.

[Källa: Göteborgs Karl Johan Födelseboken 1916-1922 C:13 bild:168 sid:162]


1919-06-08 Henrietta och Erlings dottern Inga Henrietta dog av 

Rachitis Brunehopneumomaruta (7 månader).

(u.ä dotter till fabriksarbetaren Henrietta Jensen) (Uppslag Församlingsbok: 2447)

Särskilda anteckningar: Sanda kl. ½ 4 / Attest till barnavårdsbyrån 10/6 1919.

[Källa: Göteborgs Karl Johan Dödboken 1913-1919 F:6 bild:231 sid:225]


1919-06-15 Inga Henrietta begravs i Karl Johans församling

[Källa: Göteborgs Karl Johan Dödboken 1913-1919 F:6 bild:231 sid:225]


1919-11-20 Lysning för Erling Pettersson och Henrietta Jensen.

[Källa: Gbg Karl Johan Vigselboken 1917-1923 EI:5 bild:82 sid76]


1919-12-07 Lysning för Erling Pettersson och Henrietta Jensen.

[Källa: Gbg Karl Johan Vigselboken 1917-1923 EI:5 bild:82 sid76]


1919-12-14 Lysning för Erling Pettersson och Henrietta Jensen.

[Källa: Gbg Karl Johan Vigselboken 1917-1923 EI:5 bild:82 sid76]


1919-12-20 Gifter sig Fartygsplåtslagaren Erling Andreas Pettersson med Fabriksarbetaren Henrietta Jensen i Karl Johans församling. Präst vid vigsel J. Brodin, (Erling boende: 2442, Henrietta 2447)

[Källa: Gbg Karl Johan Vigselboken 1917-1923 EI:5 bild:82 sid76]


1920-02-22 Föds åttonde barnbarnet Majken Henrietta / Far: Plåtslagaren Erling Andreas Pettersson Mor: Henrietta Jensen (3579).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1916-1922 C:13 bild:261 sid:255]


1920-03-05 Döps Majken Henrietta av Prästen Ahlberg / Faddrar: Albertina Bratt och Hustrun 

Teresia Friberg).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1916-1922 C:13 bild:261 sid:255]


1920-09-24 Dottern Albertina Bratt f. 13/1 1886 dör av Tuberenl. Palm. 34 år gammal (Yrke: Tidningsbud).

[Källa: Gbg Karl Johan Dödboken 1920-1927 F:7 bild:33 sid:24]


1920-10-03 Albertina begravs i Karl Johans församling (2536, I228) Sanda kl. ½ 4.

[Källa: Gbg Karl Johan Dödboken 1920-1927 F:7 bild:33 sid:24]


1920 – 1932 Erling Andreas Pettersson ”Plåtslagare” bor i Karl Johans församling (3579) med familjen Henrietta Jensen 1894, Harry Valdemar 1917 död 4/7 1921, Majken Henrietta 1920, Per Olof 1923, 

Erna Gudrun 1925, Axel Valdemar 1927, Rosa Margareta 1927, Stig Valter 1929, Alf Uno 1930, fosterbarnen Karl Albert 1907 och Sonja Henrietta Margareta 1911.

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1919-1932 AIIa:19 bild:185 sid:3579]


1921 – 1926-12-07 Karl Albert Bratt och Sonja Henrietta Margareta Bratt bor hos deras moster Henrietta Pettersson i Karl Johans församling (3579).

[Källa: Gbg Karl Johan Församlingsboken 1919-1932 AIIa:19 bild:185 sid:3579]


1923-12-04 Föds nionde barnbarnet Per Olof / Far: Erling Andreas Pettersson Mor: Henrietta Jensen (3579)

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1923-1924 C:14 bild:73 sid:65]


1923-12-18 Döps Per Olof av Prästen P. Pehrsson / Faddrar: Fru Albertina Bratt och 

Fru Maria Sandberg.

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1923-1924 C:14 bild:73 sid:65]


1924-09-24 Föds tionde barnbarnet Hildur Elsa Maria / Far: Gustav Eriksson Mor: Johanne Marie Eriksson.


1925-09-21 Föds elfte barnbarnet Erna Gudrun (BB) / Far: Plåtslagaren Erling Andreas Pettersson Mor: Henrietta Jensen (3579).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:60 sid:53]


1925-09-24 Döps Erna Gudrun av Pastor O. Lundgren ? Varberg / Faddrar: Fru Albertina Bratt och 

Fru J. Petersson.

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:60 sid:53]


1926-12-07 Albertina Bratt och hennes två barnbarn Karl Albert och Sonja Henrietta Margareta flyttar från Karl Johan (2535, 3579) till Västra Frölunda Kristinlil 2 a ?.

[Källa: Gbg Karl Johan Utflyttning 1925-1928 BII:7 bild:127 sid:11]


1927-02-09 Föds tolfte barnbarnet Axel Valdemar / Far: Plåtslagaren Erling Pettersson 

Mor: Henrietta Jensen (3579).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:152 sid:145]


1927-03-01 Döps Axel Valdemar av Komministern Ahlberg / Faddrar: Änkan Albertina Bratt och 

Fru Maria Sandberg

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:152 sid:145]


1927-12-30 Föds trettonde barnbarnet Rosa Margareta / Far: Grovarbetaren Erling Andreas Pettersson

Mor: Henrietta Jensen (5379 ?).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:209 sid:202]


1928-01-20 Döps Rosa Margareta av Komministern Henrik E Carlsson / Faddrar: Fru Maria Landberg

och Fru Josefina Pettersson.

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1925-1928 C:15 bild:209 sid:202]


1929-03-29 Föds fjortonde barnbarnet Stig Valter / Far: Plåtslagaren Erling Andreas Pettersson

Mor: Henrietta Jensen (3579).

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1929-1932 C:16 Bild:13 Sid:4]


1929-03-26 Döps Stig Valter av Komministern Henrik E Carlsson / Faddrar: Teresia Friberg och

Selma Andersson.

[Källa: Gbg Karl Johan Födelseboken 1929-1932 C:16 Bild:13 Sid:4]


1930-03-26 Albertina avlider i sitt hem Stenstugan, Hagen, Västra Frölunda.

Albertina med sina två barnbarn Karl och Sonja.


(Kortet är troligtvis taget

1915-1916)


Albertina på sin dödsbädd.

Albertina födelseboken i Grinnerup

Henrietta födelseboken i Grenå

Johanne födelseboken i Grenå

Gbg Domkyrkoförsamlingen (o) C:10 1853-1860 Bild 98