Stävie

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S T Ä V I E

Stävie


Stävie ligger i Kävlinge kommun i Skåne.

Namnet skrevs i slutet av 1200-talet Staföghe och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller hög. Förleden innehåller stav med oklar syftning.

Cirka 25 boplatser från stenåldern är funna.


Stävie kyrka

Kyrkan är av sten och uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. I kyrkan finns fortfarande spår av Finjamästarens målningar ovan valven, från 1125-1150-talet.

Under slutet av medeltiden slogs valven. Nuvarande kyrktorn och korsarmar byggdes till 1848 efter ritningar av Carl Georg Brunius. Samtidigt revs två tidigare vapenhus som låg vid kyrkans norra och södra sidor.


Inventarier

Dopfunten av sandsten är samtida med kyrkan och dess äldsta inventarium. Till den hör en dopskål i tenn daterad till 1694 och ett dopfat i silver daterat till 1901.

Altaruppsatsen härstammar från 1500-talets slut. Längst upp i triangeln kan man skymta tetragrammet JHWH.

Predikstolen tillverkades på 1630-talet av mäster Statius Otto.

Två kyrkklockor, Storklockan är omgjuten 1788 av M. Wetterholtz, Malmö.

Lillklockan är omgjuten 1854 av G.O. Fredriksson,Kristianstad.

ÖVRIGT

År 2017 stals en värja från 1700-talet i Stävie kyrka.


Värjan, som är från 1700-talet,är cirka 85 centimeter lång och handtaget är invirat i silvertråd. Eftersom kyrkan är öppen på dagtid har förmodligen någon gått in och tagit den, tror Hans-Åke Erlandsson. Men jag vet inte alls vad den har för värde. Det är ingen äkta fältvärja utan en värja som man hade med högtidsdräkt, för prydnad.

Värjan har en rik historia, den donerades till Stävie kyrka av Carl-Alexander Hallbeck. Han var fanjunkare som gifte sigmed två olika kvinnor från kända Malmösläkter.

Han avslutade sina dagar som godsägare, så han gjorde en liten resa kan man säga.

Om man har information om vart värjan har tagit vägen, ska man kontakta församlingen eller polisen.