Jöns Svensson 1697-1771

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
J Ö N S  S V E N S S O N

1 6 9 7 - 1 7 7 1

Jöns Svenssonfödd 1697 i Starrkärr eller Skepplanda socken i Ale kommun, död 1771 i Skepplanda, var en svensk riksdagsman, häradsdomare och nämndeman.

Jöns Svensson                                                                                          

_____________________________________________________________________


Jöns Svensson föddes förmodlingen i Starrkärr eller Skepplanda år 1697. Han var Nämdeman under 1740-talet och sedan Häradsdomare. Mellan åren 1755-1762 satt han som ledamöter i Riksdagen för Ale, Väne, Bjärke, Flundre och Vättle härader. Han gifter 2/6 1728 i Skepplanda med Anna Christophersdotter född 9/1 1710 i Grolanda Starrkärrs socken. De fick tio stycken barn tillsammans.

Barn

____________________________________________________________________

  • 1729-04-07 Sven Jönsson
  • 1732-12-01 Maria Jönsdotter
  • 1736-02-27 Ola Jönsson
  • 1738-08-28 Annicka Jönsdotter
  • 1741-01-23 Anders Jönsson
  • 1747-04-14 Anna Jönsdotter
  • 1748-12-25 Maria Jönsdotter

  • 1751-03-16 Christopher Jönsson 
  • 1753-04-11 Anders Jönsson

  • 1755-12-11 Anna Jönsdotter
  • Alla födda i Guntorp Skattegård, Skepplanda