Esarp

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
E S A R P

Esarp


Esarp ligger i Staffanstorps kommun i Skåne.

Namnet är dokumenterat år 1490 som Aesarp, det vill säga Aeses gård. Det har sedan skrivits som Essarp (1550), Eserup (1590), Esserup (1606), Eesarp (1680) och Esarup (1812).

Boplatser från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns en gravhög.


Två mindre bruksenheter slogs 1606 samman till en herrgård, Esserups gård. År 1609 förlänades Magnus Skåning gården av danska kronan. Under åren 1675-79 plundrades och ödelades gården. Några år senare var gården återuppbyggd och gavs då beteckningen Eesarps säteri.


Esarps kyrka

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. År 1860 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Då blev kyrkan bredare mot norr och fick en tresidig sakristia i öster. Trappgavelstornet uppfördes 1927 efter ritningar av Carl Andrén och Erik Lundberg. År 1983 gjordes en omfattande förändring av kyrkorummet då det ommålades. Samtidigt tillkom nya bänkar och ett nytt dopfunt.


Inventarier

Altartavlan är målad av Fredrik Krebs.

Predikstolens äldsta delar kommer från 1600-talet, men har renoverats och restaurerats flera gånger. Den föreställer de fyra evangelisterna.