Lilla Harrie

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
L I L L A  H A R R I E

Lilla Harrie


Lilla Harrie ligger i Kävlinge kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1343 Hartokar litlä och kommer från kyrkbyn och tidigare en gård. Namnet innehåller harth, 'hård' syftande på svårbearbetad mark och aker.

Boplatser från stenåldern är funna, dessutom har ett stenblock med skålgropar påträffats i en nu förstörd domarring.


Lilla Harrie kyrka

Ursprungliga kyrkan i romansk stil uppfördes troligen under senare delen av 1100-talets av Mårten Stenmästare. Under 1400-talet revs absiden och koret fick en rak avslutning i öster. Under samma århundrade försågs innertaket med valv. En teckning på den gamla kyrkbyggnaden finns av Erik Dahlberg under slaget vid Lund 1676. Under början av 1850-talet tillkom det med långhuset jämnbreda tornpartiet. Den 24 oktober 1854 rasade sydöstra delen av tornet och förstörde även en del av valvet i långhuset men takstolen stod kvar. Kyrkklockorna klarade sig.

Vid en restaurering 1939 - 1940 upptäcktes grunden till den ursprungliga absiden. 1942 återuppfördes absiden för att tjäna som sakristia. 1956 fick tornet sitt enkla sadeltak.

Kyrkan fick därmed sitt nuvarande utseende. 2013 gjordes en större renovering och tillgänglighetsanpassning av kyrkan. Östra ingången breddades och en stensatt gång som leder fram till den anlades. I koret togs altarring och altaruppsats bort för att ersättas av ett mindre stenaltare. Altartavlan fick en ny plats på gamla orgelläktaren. En ny orgel installerades på gamla klockarebänkens plats under/framför predikstolen.


Inventarier

Altartavlan är utförd 1942 av Pär Siegård. Dess motiv är: Jesus välsignar lärjungarna före himmelsfärden. 

Dopfunten har en runinskrift som berättar att Martin eller Mårten gjorde mig, vilket syftar på Mårten Stenmästare. Tillhörande dopfat av mässing är från 1500-talet. Dopfatets motiv är ängeln Gabriels besök hos jungfru Maria i Nasaret.

På altaret står ett par ljusstakar av malm från 1642.

Predikstolen från 1599 har en tydlig renässansprägel. Vid restaureringen 1942 konserverades predikstolen och dess ursprungliga färger återställdes.

Av de båda kyrkklockorna göts storklockan 1395 och lillklockan anses härstamma från 1500-talet.