Bjällerup

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B J Ä L L E R U P

Bjällerup


Bjällerup ligger i Staffanstorps kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1285 Bialthorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden kan innehålla biäl, 'knöl' syftande på en förhöjning.

Ett tiotal boplatser från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns rester av gravhögar.


Bjällerup kyrka

Kyrkan uppfördes troligen någon gång på 1100-talet. Koret är smalt och hade tidigare en absid som revs på 1800-talet. Tornet är kraftigt och möjligen byggt för försvarsändamål.

Inne i kyrkan finns kalkmålningar samt en kyrkport från 1300-talet. Runt altaret finns golvtegel från medeltiden.


Inventarier

Dopfunten av sandsten är från medeltiden.

En madonnabild i trä är från 1400-talet.

Predikstolen är från senare delen av 1800-talet.

På altarmålningen från 1890-talet finns en bild av den indiske guden Shiva.


ÖVRIGT