Petter Bremer 1693-1724

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
P E T T E R  B R E M E R

1 6 9 3  -  1 7 2 4

Petter Bremer mördade sin hustru och dotter år 1724.


 

 

Bremer, Per [Larsson] *ca 1693 †1724-11-11 [Avrättad]

gift med Karin Olofsdotter * †1724-06-02 [Mördad]

dotter Britta *1722-10-16 Gråkulla, Hajom †1724-06-02 [Mördad]

[Hajom C:1 1713-1758 bild.38]

 

 

 

PETTER BREMERS DOM

 

Mål nummer 48

Anno 1724 den 7 oktober ………

Följande criminal från Älvsborgs län af

Högvälborne Hr Baron och ….. GL

Vice presidenten Målsman Hr NL

Hr hovrättsrådet NS

Herrar lagmän GN och SA

Herr …BB

 

Tingsrätten i Marks härad rannsakning och dom över Soldaten Petter Larsson Bremer, 31 år gammal, vilken försvarligt tillstått och bekänt, det han, sedan han den 1 juni siste varit på åtskilliga ställen och sig med öl och brännvin överförfriskat sig samt denna morgonen därefter uti soluppgången hemgått, och då av sin hustru tilltalts för det han så ofta går bort och dricker upp sina penningar, som han fått till skäppa säd inköp använda, uti hastighet och våndo driver upptänd tagit kniven som han höll i sin hand fattat hustrun om huvudet och icke allenast skurit strupen av denna, som var av honom havande och med barn var, utan också snart det var beställt, likadeles skurit halsen av deras lilla dotter om 2 års ålder, dragandes dom bägge sedan under sängen och deras utgjutna blod sökt av golvet bortsopa varpå han uppå första givningen blivit bar   åtages och för rätta ställd. Tingsrätten har förmåga av första och 2 capitlet …dömt honom att halshuggas och steglas, vilket kungliga hovrättens omprövande är underställt.

 

Beslut

 

Emedan såväl av rannsakningen som soldaten Petter Larsson Bremer ägit övergående befinnas att han med övervåld och utan given orsak på ett mordiskt sätt, sin havande hustru Karin Olofsdotter, och lilla dotter Börta om 2 års ålder livet avhänt, i det han med kniv först sin hustru halsen avskurit och sedan sin lilla dotter, varefter han deras döda kroppar under sin säng dragit, deras utgjutna blod bortsopat sökt, samt sedan sig därifrån begivit, och således ett grovt brott måst begått.

Ej prövad  var kungliga hovrätten rättvist det han Petter Larsson Bremer sig till välförtjänt straff, och andanom vanartligen till sig och varning, enligt 1 och 2 capitlet hovrättsdom bör först högra hand sin mista, sedan halshuggen, parteras (delas i bitar) och steglas.

 

Jönköping den 7 oktober 1724.


Grm Cederhielm


N Lilliecreutz

Gudmundues Norberg

B Bering

Nicolaus Silfverskiöld

Samuel Auseén

Carl G Silversparre


Excentorialet avhämtningen

Den 9 oktober 1724 under  Couvert

Till Högvälborne av landshövdingen

Fock till Vänersborg


J O Hager

 

STEGLING

 

Stegla betyder att man spikade fast en avrättad persons kropp eller huvud och eventuellt högra hand på en påle i förnedrande och avskräckande syfte.

Stegling var vanligt i Sverige under medeltiden och framåt, bland annat som straff för upprorsmän som till exempel snapphanar.

Stegling förbjöds i Sverige 1841 samtidigt med alla andra så kallade skärpta dödsstraff, men förekom till skillnad från exempelvis rådbråkning några decennier in på 1800-talet.

Juristen Knut Olivecrona berättade i sin bok Om dödsstraffet att han fick sin övertygelse om dödsstraffets förkastlighet efter att i barndomen på 1830-talet ha sett en avrättningsplats, där steglade kroppar och kroppsdelar lämnats

kvar till allmänhetens beskådning.