Skogens krog

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

Protokoll

 

Hållit å all män allmän sockenstämma i Hajoms Kyrka den 24 september 1837.

 

Med anledning av Kongl. förordning den 19 juni 1835 och Kongl. Cireulairet den 17 sistledne mars tillfrågade

pastor sockenmännen huruvida Långelid eller Skogens Krog, i anlende till oordningar, som der tilldragit sig, eller såsom umbärlig öfverflödig eller och för annan orsak bör kunna indragas. Varpå varande krögarestid intet att anmäla några oordentligheter, ej brenvins försäljning och oljud på sabbathsdagar deremot att denna krog är för dagfarande väl belägen och ett ställe hvarest de blifva väl herbergade och bemötte, samt således icke anse detta krogställe öfverflödigt.

 

                                        På Pastors Embetets vägnar

                                                    Hedenbergh

 

1837 den 15 october är ofvanstående Protokoll från Predikstolen

i Hajoms kyrka uppläst intyga å församlingens vågnar.

 

                                          Börje Börjesson Gunnared

                                                  Eric Carlsson Hajomstämman   

  

[Källa: Hajom KI:1: Sockenstämma 1835-1862]