Valdemar Nilsson 1878-1965

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
V A L D E M A R  N I L S S O N  1 8 7 8 - 1 9 6 5

Jakob Valdemar Nilsson född 24 juni 1878 i Pilahus, Sankt Peters Kloster i Lund. Död 3 november 1965 i Stockholm.FÖDELSEBOKEN

Vigsel 1902 med Ester Elisabeth

____________________________________________________________________

  Ester Elisabeth Nilsson f. Carlsson född 19 juni 1877 i Veta.

  Död 26 november 1958 Döbelnsgatan 91, Johannes, Stockholm.  VIGSELBOKEN I KATARINA FÖRSAMLING

  50 Årsdag

  ____________________________________________________________________

   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   Axel Nilsson, Maj-Britt Nilsson, Kerstin Nilsson & Valdemar Nilsson.
   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   Ester Nilsson, Kerstin Nilsson, Gösta Linfeldt, Nelly Olsson, Axel Nilsson, Maj-Britt Nilsson, Signe Nilsson & Valdemar Nilsson.
   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
   Ruth Andersson, Gösta Linfeldt, Nelly Olsson, Kerstin Nilsson, Axel Nilsson, Ester Nilsson, Maj-Britt Nilsson & Valdemar Nilsson