Sockenstämma 1742

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

SOCKENSTÄMMA 1742

 

Uppå allmän Sockenstämma i Hajom, år 1742, den 26 maj, från Krono Skogsvaktare Herr Anders Ahlgren, tillika med Erik Andersson och Helge Börjesson i Hagården, tillkänner givandes, huru de senare efterlåtit den förre, att i hans, av urminnes tider, tillhöriga kvarnfall, uti ån Surtan, som flyter genom Nödinge ägor, få bygga en kvarn, med dessa villkor: först, att detta kvarnfall aldrig, på något sätt,får dragas från Hagården, och  tillägnas Storegården i Nödinge, här Krono Skogsvaktare Ahlgren bor: sedan, att ha Erik och Helge, eller ha som efter han, blivande

Åboer då Skattehemmanet Hagården, må fritt och obehindrat, utan tull, mala på deras kvarnar, deras årliga gröda, samt allt havret, som till deras hus trevnad.

Skolades då detta deras överenskommande ej längre stå eller äga kraft, än dessa nämnda eller de som, efter dem, komma känna å båda sidor, finner sig där med nöjda. Av som detta överens av dem å båda sidor, nu, i Sockenmännens mönstring, inte gick, alltså kunde ny heller nekas att det, här, efter deras begäran, till säkerhet, blev anfört.

 

                                                                                   In Sidem

                                                                          Zackris Brandtberg

 

                                         Georg Samuel Treslow

  

[Källa: Hajom. Volym Berghem LI:1 Sockenstämma 1742 bild.139]