Norrvidinge

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
N O R R V I D I N G E

Norrvidinge


Norrvidinge ligger i Svalövs kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1256 Hwitingy Nörre och kommer från kyrkbyn. Efterleden kan vara inbyggarbeteckningen inge bildat till ett namn på en nu försvunnen sjö som innehöll adjektivet vit, syftande på vit växtlighet som ängsull, och norr indikerande läget i förhållande till sjön och Södervidinge socken.

Boplatser från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns gravhögar. Från järnåldern finns flatmarksgravfält.


Norrvidinge kyrka

Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet. På platsen fanns tidigare en stavkyrka byggd omkring år 1060. Av den gamla kyrkan finns en stavplanka. På 1780-talet förlängdes långhuset åt väster. Invändigt motsvaras denna utbyggnad av det så kallade tunnvalvet. 1822 fick kyrkan en större utbyggnad åt norr (Nykyrkan). I samband med detta revs den gamla sakristian där, som hade byggts på 1620-talet av Kykoherden Johannes Sörensen (Ystadiensis). Han och hans hustru hade begravts i denna. Vid inventeringen 1830 beskrev kyrkoherden i Norrvidinge, Lars Peter Wåhlin, predikstolen så som den ser ut idag och berättade att den tillkommit i början av 1600-talet. Den är mycket lik de predikstolar, som den kände träsnidaren Jacob Kremberg gjorde vid den tiden i södra och västra Skåne. Det nuvarande tornet invigdes 1854 efter att ha varit planerat redan 1780.

Inventarier

Dopfunten som är av rödaktig sandsten tillverkades någon gång på 1100-talet.

Dopfatet i mässing är från 1500-talet.

1475 gjordes krucifixet.

Altaruppsatsen och predikstolen är båda tillverkade på 1600-talet.

Vid restaureringen 1951-1952 fick kyrkan ett nytt altare och målningarna i kortaket togs fram. Målningarna föreställer den dömande Kristus.

ÖVRIGT