Henrietta Pettersson 1894-1963

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
H E N R I E T T A

P E T T E R S S O N

1 8 9 4 - 1 9 6 3

ERLING OCH HENRIETTA

HENRIETTA

ROSA OCH ERNA

HENRIETTA TAR ETT DOPP MED SINA BARN.

HENRIETTA OCH MAJKEN

HENRIETTA 50 år (1944)

Lundby Nya Kyrkogård

Kv. 34 Nr. 69


I graven ligger även


Majken Olofsson 1920 - 1967


Harry Olofsson 1918 - 2001


Stig Pettersson 1929 - 1973


Alf Pettersson 1930 - 1999