Grope

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 


S L Ä K T E N     G R O P E

  Åbon Anders Groppe omtalas i tiondelängden 1629  Källa: Ortnamn i Göteborgs och Bohuslän

  Sidan 100

  Anders Grope nämns bara en gång, 1638 i boskapslängderna. Han bör ha samband med Gropegården i Lundby socken på Hisingen.

  Samtida med honom var Anders Persson Grope på Fotö, vilken hade sönerna Per och Börge. Börge bodde som vuxen på Nötholmen på Hönö.


  Källa: Asperös invånare de första 200 åren.

  Timmerman Erik Grope onmnäns som Timmerman mellan åren 1665-1681.  Källa: Kammarkollegiet Ämnessamlingar Flottan 1680

  Sidan 162

  Timmerman Erik Andersson Grope onmnäns som hantverkare på Karlskrona skeppsvarv 1/9 1683.  Källa: Mikael Lejdeby: Personal vid varvet 1683


  Timmerman Erik Andersson Grope


  ? Barn Peter Grope död 1694

  Peter Eriksson Grope död 1694

  Vigsel

  NN död 1695

  Barn

  Catharina Grope död 1738

  Ingeborg Grope född 1682 död 1757

  Jonas Grope död 1709


  Peter målares begravning omtalas i Gustavi räkenskaper den 14.3.1694. Bouppteckning företogs såväl efter honom som efter hans hustru den 6.4.1695. Huset vid Sillgatan värderades till 300 d smt. Han efterlämnade följande tavlor: sal mannens och sal hustruns, Kungen och Drottningens, Jonas Wageysers Drottning Christinas och Prinsen af Oraniens porträtt. Jungfru Maria med barnet, Kristus och de två lärjungarna vid Emmaus, Josef och Potifars hustru samt Susanna och de två domarna.


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Sjunde roten/Tomt 4)

  Källa:Bouppteckningen: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:1 (1663-1699) Bild 692 / Sida 445

  Källa:Bouppteckningen: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:1 (1663-1699) Bild 697 / Sida 449

  Catharina Grope (Bouppteckning förrättades 19/10 1738)

  Vigsel

  Skräddarmästare Kiällert Ericsson


  Vigsel

  Glasmästare Petter Friberg


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Sjunde roten/Tomt 4)

  Ingeborg Grope född 1682 död 1757, Begravd 6/3 Garnisonsförsamlingen, Göteborg 75 år

  Vigsel

  Järndragaren Anders Andersson Svanström


  Vigsel

  Överfyrverkaren vid artilleriet Sven Nöding


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Sjunde roten/Tomt 4)

  Gabriel Mikaelsson Båld

  Vigsel

  Estri Toresdotter död 1713-09-30 Domkyrkoförsamlingen, Göteborg


  omgift med

  Målaremästare Jonas Grope död 1709

  Barn

  Gabriel Grope född 1701-10-08

  Petter Grope

  Maria Grope död 1750


  omgift med

  Skomakare Bengt Miöö


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Sjunde roten/Tomt 4)

  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Fjärde roten/Tomt 132)

  Gabriel Jonasson Grope född 1701-10-08 Göteborg

  Vigsel

  NN


  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1666 (1725) Bild 43  [v482202.b430]

  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1666 (1725) Bild 480  [v482202.b480]

  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1667a (1726) Bild 3490  [v482203a.b3490]

  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1668 (1728) Bild 180  [v482205.b180]

  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1669a (1729) Bild 2210  [v482206.b2210]

  Källa: Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1669b (1729) Bild 2170  [v482207.b2170]

  Stadsvaktmästare Petter Jonasson Grope lever 1750 (är med på Sven Sahlbergs bouppteckning)

  Vigsel

  Catharina Ahlbom

  Barn

  Jonas Grope född 1731 död 1791-01-02 (6/1) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg 59 år (Vattensot)

  Sara Grope född 1733 död 1795-12-19 (23/12) Fattighusförsamlingen, Göteborg, Dödsorsak ?


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Fjärde roten/Tomt 11)

  Skomakaremästare Jonas Grope född 1732 död 1791-01-02 (6/1) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg 59 år (Vattensot)

  Burskap: 19/12 1760

  Vigsel 1763-05-12 Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Birgitta Kröger


  Källa: Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 (Fjärde roten/Tomt 11)

  Källa: Bouppteckningen: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:31 (1791) Bild 436 / Sida 839

  Sara Grope född 1733 död 1795-12-19 (23/12) Fattighusförsamlingen, Göteborg, Dödsorsak ?

  Vigsel

  Skomakaremästare Lorents Geppert

  Barn

  Anna Catharina Geppert född 1760 död 1763-09-09 (13/9) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Dödsorsak Koppor (3 år)


  Anna Maria Geppert född 1762-09-17 (18/9) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg död 1762-09-26 (29/9) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Dödsorsak Slag (1 vecka)

  Faddrar Stadsvaktmästaren Peter Grope, ...?  Jonas Holmberg, Skomakaregesällen Bened Geppert, Änkan Annika Geppert,

  Skomakarehustrun Catharina Geppert, ...? Esther Sahlberg.


  Anna Catharina Geppert född 1764-06-29 (30/6) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Faddrar ...? Jonas Holmberg, ...mäster Samuel Boström, Skomakaren Bengt Geppert, Hustrun Christina Grope, Hustrun Brita Grope,

  ...? Brita Christina Berg.


  Peter Geppert född 1766-11-04 (5/11) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Faddrar ...? Peter Grope, Skomakaren Peter Hagelberg, ...? Lorents Holmberg, Hustrun Ingeborg ...berg, Hustrun Anna Stina Triebler,

  ...? Maria Sahlberg.


  Johannes Geppert född 1770-01-23 (24/1) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg  död 1770-04-13 (18/4) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Dödsorsak Slag (3 månader)

  Faddrar Skomakaren Johan Wettling, Skomakaren Olof Kruse, ...? Christopher Geppert, Madame Sara Christina Lundborg,

  Madame Brita Christina Geppert, ...? Gunnila Lundborg.


  Maria Jonasson Grope död 1750

  Vigsel

  Perukmakarmästare Sven Sahlberg död 1750

  Barn

  Ester Sahlberg född 1733

  Anna Catharina Sahlberg född 1735

  Johannes Sahlberg född 1736

  Maria Sahlberg född 1739-01-19 (20/1) Varberg död 1773-09-13 Varberg


  Källa: Bouppteckningen: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIa:13 (1750-1752) Bild 265 / Sida 505  [v67659.b265.s505]

  Ester Sahlberg född 1733

  Vigsel 1764-08-19 Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Tunnbindaregesällen Olof Skott född 1728  död 1788-09-23 (28/9) Uddevalla, Dödsorsak Lungsot (60 år)

  Barn

  Maria Catharina Skott född 1765-09-22 (23) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg  död 1766-04-01 (4/4) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg 

  Dödsorsak Slag (6 månader)


  Olof Peter Skott född 1770-07-25 (26) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg  död 1771-08-29 (3/9) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Dödsorsak Slag (1 år)


  Elisabeth Skott född 1772-09-07 (8/9) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg  död 1774-12-04 (9/12) Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Dödsorsak Kikhosta (2 år)  Anna Catharina Sahlberg född 1735

  Vigsel 1763-06-12 Domkyrkoförsamlingen, Göteborg

  Snickarmästare Olof Zimmerman född 1727 död 1785-04-29 (5/5) Kristine, Göteborg, Dödsorsak Fläckfeber (58 år)

  Barn

  Christina Maria Zimmerman född 1764-04-30 Kristine, Göteborg


  Johan Martin Zimmerman född 1768-05-20 Kristine, Göteborg


  Olof Marcus Zimmerman född 1771-08-24 Kristine, Göteborg


  Johan Martin Zimmerman född 1774-03-16 Kristine, Göteborg


  Anna Sophia Zimmerman född 1777-10-27 (28/10) Kristine, Göteborg  död 1850-01-25 (29/1) Domkyrkoförsamlingen/Lundby, Göteborg

  Dödsorsak Ålderdom (70 år?)


  Källa: Bouppteckningen: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 EIIIb:8 (1784-1787) Bild 696 / Sida 1357

  Johannes Sahlberg född 1736  lever 1787


  (God man för Anna Sophia Zimmerman på faderns Olof Zimmermans bouppteckning 28/8 1787)


  Maria Sahlberg född 1739-01-19 (20/1) Varberg  död 1773-09-13 Varberg (36 år)

  Vigsel 1764-11-02 Varberg

  Bengt Grimdahl född 1740-01-24  död 1788-08-31 (5/9) Varberg, Dödsorsak Hetsig feber (48 år)

  Barn

  Ingrid Brita Grimdahl 1765-07-13 Varberg


  Hedvig Grimdahl 1766-11-04 Varberg  död 1841-12-21 (1/1) Hule, Grimeton. Dödsorsak Ålderdomskrämpor (76 år)


  Johanna Grimdahl 1769-06-11 Varberg


  Gunilla Grimdahl 1772-02-03 Varberg