Kerstin Nilsson 1854-1932

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
K E R S T I N  N I L S S O N  1 8 5 4 - 1 9 3 2

Kerstin Bothilda Nilsson (f. Wåhlin) född 21 februari 1854 i Domkyrkoförsamlingenförsamling i Lund död 14 mars 1932 i Lund.


Familjen hade ett eget åkeri med hästskjutsar, där Nils hade många körningar att hämta sten utanför Lund och frakta stenen till Lunds Domkyrka, som renoverades under många år.


FÖDELSEBOKEN

Familjen Nilsson

____________________________________________________________________

  Fredrik   Edward   Valdemar   Alma

  Ellen   Agnes   Hilda   Carl

  Kerstin   Nils

  Fotografier

  ____________________________________________________________________

   Kerstin Nilsson

   Kerstin Nilsson, Ellen Nilsson och Lennart Nilsson år ca.1921-1922.

   Födelsedagshälsning

   ____________________________________________________________________

    Nils och Kerstin


    De käraste lyckönskningarna på

    födelsedagen den 31/3 1904

    från _?  _?


    _?  _? till eder alla från _?


    Kerstin hos sin son Valdemar Nilsson

    ____________________________________________________________________

     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     Axel Nilsson, Maj-Britt Nilsson, Kerstin Nilsson & Valdemar Nilsson.
     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     Ester Nilsson, Kerstin Nilsson, Gösta Linfeldt, Nelly Olsson, Axel Nilsson, Maj-Britt Nilsson, Signe Nilsson & Valdemar Nilsson.
     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     År 1928 Valdemar Nilssons 50 årsdag
     Ruth Andersson, Gösta Linfeldt, Nelly Olsson, Kerstin Nilsson, Axel Nilsson, Ester Nilsson, Maj-Britt Nilsson & Valdemar Nilsson

     Sankt Peters Klosters Kyrkogård

     ____________________________________________________________________


      DÖDBOKEN

      Sankt Peters Klosters Kyrkogård

      Kv. 3 nr. 17/1-2 (kista)      ÅKERIÄGARE

      NILS NILSSON

      *13/3 1844 +29/7 1925

      HUSTRUN

      KERSTIN BOTHILDA

      F. WÅHLIN

      *21/2 1854 +14/3 1932


      Bouppteckning förrättades

      19 juli 1932

      Glasögon

      ____________________________________________________________________

       Kerstins glasögon

       Ägare till glasögonen:

        

       Kerstin Nilsson

       ägartid. 18?? - 1932

       Ellen Bayard

       ägartid. 1932 - 1994

       Lennart Nilsson

       ägartid. 1994 - 2003

       Alice Nilsson

       ägartid. 2003 -

       Brev till Hilda från Kerstin

       ____________________________________________________________________

        7 augusti 1928

        Fru Hilda Hansson Mellanhedens Speceriaffär Malmö


        Avsändare

        K.Nilsson Döbelnsgatan 91 1tr ö.g Stockholm

        Väggklocka

        ____________________________________________________________________

         Nils Nilsson och hans fru Kerstin var bosatta i Lund där man köpte väggklockan i slutet på 1800-talet. Man kan tänka sig så många gånger klockan har blivit uppdragen på söndagar under åren

          

          

          

         Ägare till väggklockan:

          

         Nils Nilsson och Kerstin Nilsson

         ägartid. 18?? - 1932

         Ellen Bayard

         ägartid. 1932 - 1950

         Lennart Nilsson och Alice Nilsson

         ägartid. 1950 - 1994

         Ingvar Nilsson

         ägartid. 1994 -