Sankt Peder

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S A N K T  P E D E R

Sankt Peder


Sankt Peder ligger i Lilla edets kommun i Västergötland.

Namnet skrevs 1330 Pteri och kommer från namnet på kyrkan helgat åt aposteln Petrus.

Boplatser från stenåldern är funna. Från järnåldern finns gravar och stensättningar.


Sankt Peders kyrka

Från 1731 fanns en tornlös stenkyrka, som i sin tur ersatte den träkyrka, som uppfördes efter att den medeltida kyrkan förstörts under danska truppers angrepp. Detta tros ha skett 1565 under Nordiska sjuårskriget, då den danske överbefälhavaren Daniel Rantzau (1529–1569) brände ner Lödöse under sitt återtåg från Västgötaslätten mot Varberg. I 1731 års kyrka fanns takmålningar som utförts 1751 av Ditlof Ross. Tio brädor har bevarats och finns uppsatta i den nya kyrkans torn.


Den nuvarande kyrkan i nyklassisitisk stil uppfördes 1845-1846 och invigdes 1847. Kyrkan står på samma plats som sina tre föregångare.


Inventarier

I vapenhuset finns fyra gravstenar som är bevarade från 1300-talet.


På södra tornväggen finns målningsfragment från en tidigare kyrkas takmålningar.


Delar av altaruppsatsen kommer från den tidigare kyrkan.


Dopfunten från 1200-talet är huggen av den s.k. Lödösemästaren, men är hämtad från Skepplanda kyrka. Den ursprungliga kyrkan som troligen var från 1100- eller 1200-talet, hade byggts till senare under medeltiden. Den var helgad åt aposteln Petrus och omnämndes 1330 som ecclesia beati Petri.


Predikstolen tillkom 1864.


Genom en donation 1947 fick kyrkan åtta tavlor utförda av Erik Abrahamson som skildrar aposteln Petrus liv.