Nevishög

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
N E V I S H Ö G

Nevishög


Nevishög ligger i Staffanstorps kommun i Skåne.

Namnet skrevs på 1160-talet Nefishog och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hög syftande på den mindre höjd som kyrkbyn ligger på. Förleden kan innehålla mansnamnet Nefir.

Boplatser från stenåldern är funna.


Nevishög kyrka

Kyrkans äldsta delar är långhuset som kom till runt år 1200. På 1400-talet välvdes kyrkan och fick ett torn. År 1845 byggdes korsarmen i norr. År 1856 tillkom den södra korsarmen samtidigt som man rev det gamla koret som ersattes av det nuvarande tresidiga koret.


Inventarier

Predikstolen härstammar från 1600-talet och är förhållandevis anonymt konstnärligt.

Dopfunten är samtida med kyrkans äldsta delar och är således kyrkans äldsta inventarie.

Cuppan pryds med repstavar, och foten har gapande lejonhuvud.

I korfönstret finns en glasmålning utförd av Hugo Gehlin vid en renovering på 1930-talet.