Stora Råby kyrkogård

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
S T O R A  R Å B Y

K Y R K O G Å R D

Uppgifter över gravplatser på Stora Råby gamla kyrkogård

år 1941 av Anders Ohlsson.


Inventering och fotografering 2013 av Anders och Ingvar Nilsson.


Gravplats Nr. 1

Smedmästare John Persson f. i Lacklänga 8/5 1842  d. 16/2 1917

hustrun Bengta Åkesson f. i Stångby 15/2 1848  d. 10/1 1920

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 2 (Borttagen)

Smedmästare Nils Gjöberg f. i Hardeberga 21/11 1807  d.

hustrun Ingar Hansdotter f. i Sandby 26/9 1805  d. 26/12 1857

bodde å nr. 25.

Gravplats Nr. 3 (Borttagen)

Bror Herman f. 1888 d. 1892 Edith Hildeberg

f. 1883 d. 1894 barn till arbetaren Per Hansson

hustrun Hanna Karlsson

bodde å nr.10.

Gravplats Nr. 4

Husmannen Hans Christansson f. i Bjällerup 11/6 1824  d. 15/4 1911

hustrun Karna Svensdotter f. i Råby 5/10 1830  d.15/2 1911

bodde å nr.10.

Gravplats Nr. 5 (Borttagen)

Karin Alfrida f. Råby 19/3 1887  d.2/7 1887

Betty Carolina f. Råby 2/4 1893  d. 8/1 1897

barn till dåvarande gårdsdrängen vid Råbygård

Jöns Persson och hustrun Elin Sandgren

Gravplats Nr. 6 (Borttagen)

Husmannen Anders Christensson f. Dalby 14/10 1838  d. 25/1 1911

hustrun Anna Nilsdotterf. i Hällestad 1/2 1840  d. 16/2 1890

bodde å bostället senare å nr. 3.

Gravplats Nr. 7 (Borttagen)

Kyrkovaktmästare Otto Jönssons barn.

Gravplats Nr. 7 a (Borttagen)

Sockenskräddaren Ola And. Olsson f. i Alberta

14/10 1820  d. 12/7 1882

hustrun Anna Andersdotter f. Bjällerup 9/4 1815  d.

bodde å nr.3.

Gravplats Nr. 8

Ladufogden Nils Olsson f. i Bonderup 10/11 1824  d. 1899

hustrun Anna Andersdotter f. i Göddelöf 4/12 1816  d. 2/7 1886

bodde å institutet.

Gravplats Nr. 8 a (Borttagen)

Chafför Nils Nilssons barn å nr. 3.

Gravplats Nr. 8 b (Borttagen)

Anna Albertina Andersson f. i Stehag 10/8 1897  d. 14/3 1927

hade tjänst hos lantbr. Anders Nilsson, Hällan.

Gravplats Nr. 9

Patron Peter Bager f. i Malmö 2/5 1736  d. 1840

hustrun Anna Mary Kihlman, var prästdotter från 

Nedre Ullerud i Värmland f. 19/4 1790  d.1853

Barn: Carl Gustaf f. i Råby 1828  d. 26/2 1830

Familjen Bager innehade bostället

dottern Carolina f. 1819  d. 24/4 1833

Stenen har rests av anhöriga å senare tid.

Gravplats Nr. 9 (Borttagen)

Skräddaren Jöns Månsson f. i Råby 5/3 1839  d. 15/2 1922

bodde å nr. 3.

Arbetaren Anders Nilssons dotter Amanda

f. i Skurhult d. 27/9 1881  d. 22/2 1922

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 10 (Borttagen)

Lantbr. Hans Andersson f. i Bjällerup 23/12 1858  d. 21/12 1928

hustrun Anna Hansson f. i Bjällerup 23/4 1850  d. 20/7 1928

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 11

Lantbr. Anders Persson f. Önneslöv 24/5 1842  d. 3/2 1879

bodde å nr. 3.

Lantbr. Nils Persson f. i Råby 28/7 1852  d. 1931

hustrun Anna Christensson f. Igelösa 29/11 1852  d. 18/2 1917

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 13

Lantbr. Christen Johansson f. i Reslöf 2/11 1851  d. 1937

hustrun i 2 g. Bengta Pålsson f. i Göddelöf 16/3 1870  d. 1927

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 15

Åboen Nils Jönsson f. Gudslöf 12/9 1848  d. 14/6 1913

hustrun Cisilia Olsson f. i Skurup 9/10 1848  d. 31/8 1924

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 12 (Borttagen)

Gossen Gunnar Olof f. i Råby 20/7 1900  d. 30/7 1901

son till kyrkovärden John Andersson å nr. 22

vidare en son till senare innehavaren av nr. 22 Assar Andersson.

Gravplats Nr. 14

Snickaren Lars Pettersson f. i Råby 24/11 1838  d. 26/11 1911

hustrun Anna Andersson f. i Råby 30/10 1835  d. 23/8 1891

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 16

Åboen Hans Andersson f. Östra Torn 30/3 1787  d. 7/6 1843

hustrun Elna Andersson f. i Fjelie 16/8 1784  d. 1864

dottern Ingar f. i Råby 24/6 1816  d. 1869

Å baksidan å denna sten: Psalm 468 v. 3.

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 16 c

Åboen Lars Persson f. i Råby 6/5 1761  d. 11/8 1844

hustrun Margareta Mikaelsdotter f. Tygelsjö hardeberga 1779

d. 4/12 1846

bodde å nr. 18.

Gravplats Nr. 16 b (Borttagen)

Klockaren Paul Möller f. i Råby 21/1 1808  d. 29/7 1899

hustrun Bengta Olsson f. i Lyby 6/12 1803  d. 15/12 1883

bodde å nr. 27.

Gravplats Nr. 16 e (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 16 d (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 17 (Borttagen)

Skomakaremäst. Bengt Pettersson f. i Lund 1826  d. 3/9 1853

Anna Petersson f. i Råby 20/1 1841  d. 1869

Troligen syskon bodde å skolplatsen.

Gravplats Nr. 16 b (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 18 (Borttagen)

Torparen Per Jönsson f. i Torrlösa 10/9 1814 d. 26/11 1892

hustrun Anna Olsson f. i Råby 12/9 1819  d. 7/12 1885

dottern Kjerstin f. i Råby 13/12 1857  d. 24/11 1902

dottern Ingrid f. i Råby 10/9 1853  d. 24/5 1896

Ingrids dotter Anna Mathilda f. i Lund 29/6 1885  d. 21/8 1903

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 18 a

Lantbr. Nils Larsson f. i Råby 27/1 1845  d. 1921

hustrun Elna Rasmusdotter f. Ö. Torn 1/12 1853  d. 14/4 1920

bodde först å nr. 8 sedan å nr. 13 och till sist å nr. 10.

Gravplats Nr. 19 (Borttagen)

Åboen Nils Jönsson f. i Brågarp 13/6 1833  d. 16/4 1885

bodde å nr. 5.

Åbosonen Sven Andersson f. i Råby 18/12 1837  d. 20/8 1884

bodde å nr. 15.

Skomakaren Anders Jeppsson f. i Råby 24/7 1823  d. 1898

hustrun Anna Torkelsdotter f. i S. Sandby 30/6 1836  d. 9/1 1916

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 20 (Borttagen)

Husmannen Jöns Jönsson f. i Nefvitshög 21/7 1834  d. 25/4 1897

hustrun Karna Larsson f. i Råby 25/3 1847  d. 2/3 1900

bodde å nr. 15.


Gravplats Nr. 20 a (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 20 b (Borttagen)

Inhyseshjonat Ola Olsson f. i Råby 6/6 1816  d. 27/2 1896

O.O var svagsint vistades de sista åren å nr. 20.

Gravplats Nr. 21

Borstbindaren Anders Andersson f. i Kvärlöf 20/10 1848  

d. 12/4 1926

hustrun Elna Jönsson f. i Råby 18/5 1849  d. 8/4 1933

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 21 a (Borttagen)

Sockenskräddaren och fjärdingsmannen

Jöns Svensson f. i Lund 17/7 1812  d. 25/2 1894

hustrun Bengta Eriksdotter f. i Råby 25/10 1817  d.

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 22 (Borttagen)

Husmannen Per Andersson f. i Råby 17/12 1828  d.

hustrun Anna Jönsdotter f. i Hardeberga 15/11 1832  d. 28/1 1908

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 23 (Borttagen)

Snickaren Anders Mårtenssons hustru

Hanna Nilsson f. i Råby 13/11 1839  d. 19/5 1919

A.M dog i Amerika bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 24 eller 25 (Borttagen)

Snickaren Knut Persson f. Ö. Torn 10/10 1796  d. 25/4 1869

hustrun Boel Olsson f. i Bjällerup 28/10 1803  d. 1/3 1877

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 26

Martin Jönsson f. 1873 död 1925 hade tjänst å Råby boställe.

Gravplats Nr. 26 a (Borttagen)

Fjärdingsmannen Anders Persson f. Kyrkoby 2/2 1841  d. 28/6 1929

hustrun Hanna Persson f. i Råby 7/5 1837  d. 20/1 1919

bodde å nr. 6.

Gravplats Nr. 26 b (Borttagen)

Husmannen Jöns Christoffersson f. Örtofta 8/10 1832  d. 6/6 1921

hustrun Mätta Jönsdotter f. i Dalby 28/6 1833  d. 12/12 1918

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 27

Husmannen Ola Mårtensson f. Kyrkheddinge 1/1 1821  d. 27/1 1902

systern Kjerstin Mårtensson f. i Råby 26/6 1833  d. 11/10 1907

bodde å nr. 22.

Gravplats Nr. 27 a (Borttagen)

Husmannen Per Andersson f. i Hardeberga 10/5 1831  d. 9/11 1898

hustrun Bengta Jeppsdotter f. i Råby 24/3 1825  d. 7/1 1892

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 28 (Borttagen)

Fjärdingsmannen Mårten Widriksson f. i Dalby 18/11 1823  

d. 17/4 1890

hustrun Kjerstin Persson f. i Genarp 2/11 1826  d. 27/10 1910

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 29

Arrendatorn Petter Johan Henrik Buch f. i Dossov i Danmark

20/8 1823  d. 1890

hustrun Sofia Andersen f. i Tannarup på Falster 30/1 1821  d. 1907

Gravplats Nr. 29

Jöns Engelbrekt fosterson till mak. Buch f. 1865  d. 1891

bodde å nr. 24 flyttade till Lund 1899.

Gravplats Nr. 30

Åboen Per Jönsson f. i Nefvitshög 29/8 1831  d. 22/8 1913

hustrun Hanna Nilsson f. i Weberöd 7/9 1832  d. 2/4 1900

bodde å nr. 23.

Gravplats Nr. 29

Anna Katarina Mattson f. 1877  d. 1891

dotter till Buchs eftr. Arrendatorn A.J. Mattsson och

hustrun Nielsine Fredrikko Pedersson.

Gravplats Nr. 31

Folkskolläraren Lars Paulssons hustru

1:st. g. Amalia Svensson f. i Finja 1839  d. 12/2 1880

sonen Lars Emil f. i Råby 1866  d. 1869

bodde i skolhuset.

Gravplats Nr. 31

Kyrkovärden Ola Andersson f. i Råby 31/10 1813  d. 15/5 1899

hustrun i 2:dr. g. Hanna Assarsdotter f. i Råby 5/1 1824  d. 4/7 1908

Gravplats Nr. 32

Hemmansbrukaren Nils Jönsson f. i Råby 31/1 1843  d. 14/4 1899

hustrun Anna Hansson f. i Göddelöf 17/4 1844  d. 7/3 1920

bodde å nr. 21.

Gravplats Nr. 33

Lantbr. Anders Persson f. i Råby 3/9 1794  d. 1885

hustrun Kjersti Olsson f. i Råby 19/10 1802  d. 1866

Gravplats Nr. 34

Lantbrukaren Sven Andersson f. i Bara 20/2 1862  d. 14/12 1933

hustrun Johanna Jeppsson f. i Mölleberga 7/4 1862  d. 7/4 1918

bodde å nr. 19.

Gravplats Nr. 31

Dottern Bengta f. i Råby 8/2 1861  d. 28/1 1887

hustru till kyrkovärden Johan Andersson i 1:st. g.

bodde å nr. 22.

Gravplats Nr. 33

Kyrkovärden Kjersten Persson f. i Råby 13/11 1827  d. 11/2 1917

hustrun Elna Olsson f. i Råby 4/4 1837  d. 5/11 1886

bodde å nr. 20.


Gravplats Nr. 33

Sonen Ola Andersson f. i Råby 1/1 1825  d. 1874

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 34

Dottern Karin Ann Marie

Gravplats Nr. 35

Husmannen Måns Persson f. i Uppåkra 20/3 1833  d. 27/5 1895

hustrun Kjersti Persdotter f. i Dalby 25/2 1844  d. 30/1 1924

bodde å nr. 18.

Gravplats Nr. 36

Bagaren Per Olsson Sandgren f. i Råby 30/9 1824  d. 28/4 1900


hustrun Kjerstina Persdotter f. i Råby 1/3 1830  d. 28/1 1892

Gravplats Nr. 36

Dottern Anna Sandberg f. Sandgren f. i Råby 21/3 1863  d. 1917


Dottern Johanna Sandgren f. i Råby 16/3 1870  d. 1908

bodde i huset nr. 17.

Gravplats Nr. 37

Lantbr. Per Månsson f. i Dalby 21/1 1839  d. 10/1 1906

hustrun Anna Andersson f. i Råby 15/3 1840  d. 30/9 1906

Gravplats Nr. 37

P.M. Faderlantbr. Måns Jeppsson f. i Veberöd 1/12 1809  d. 15/7 1899

bodd å hemmanet nr. 17.

Gravplats Nr. 38

Nils Nilsson f. 1894 död 1899

Smeden Sven Persson Lindeberg f. Lund 18/1 1856  d. 18/2 1909

Lindeberg bodde å nr. 3. Hustruns gravplats nr. 42.

Gravplats Nr. 39 (Borttagen)

Åboen Lars Jönsson f. i Råby 10/3 1811  d. 13/6 1865

hustrun Elna Andersdotter f. Ö. Torn 5/3 1817  d. 21/5 1904

Lantbr. Christen Johnssons hustru i 1:sta g.

Anna Persdotter f. Torrlösa 7/11 1853  d. 21/11 1886

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 39 a (Borttagen)

Lantbr. Anders Andersson f. Ö. Torn 5/10 1813  d.

Åboen Mårten Persson f. Weberöd 18/5 1810  d. 16/3 1883

hustrun Anna Olsdotter f. Dalby 6/3 1818  d. 21/11 1877

dottern Ingar f. i Dalby 21/9 1841  d. 

Ingars dotter Sofi f. Råby 14/6 1874  d. 8/11 1874

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 40 (Borttagen)

Trädgårdsmäst. Johan Fredrik Andersson 16/5 1859  d. 26/6 1924

systern Kjerstina Andersson 5/5 1845  d. 1/6 1928

systern Anna Andersson 17/12 1850  d. 22/3 1913

Fridrika Anderssons son Emil Albin 12/6 1898  d. 3/2 1936

Gravplats Nr. 41 (Borttagen)

Timmermannen Per Persson f. i Råby 23/8 1801  d. 

hustrun Hanna Larsdotter f. Önneslöf 13/6 1805 d.

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 42

Smeden Sven Persson Lindebergs

hustru Johanna Jönsson f. i Råby 20/9 1860  d. 1922

Gravplats Nr. 42

Sonen Karl Herman f. i Råby 1891  d. 1913

Ang. Sv. P. Lindeberg gravplats 38.

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 43 (Borttagen)

Direktören vid Institutet Ossian Feuks och hustrun Amanda

Carolina Malmbergs

tvenne barn: Mathias f. i Gudmuntorp 16/10 1879  d. 12/2 1882

Elina f. i Råby 28/7 1884  d. 11/12 1893

bodde å Institutet.

Gravplats Nr. 43 a (Borttagen)

Lantbr. Ola Månssons hustru i 1:sta g.

Karna Olsdotter f. Lilla Harrie 4/8 1844  d. 30/4 1883

dottern Eleonora f. i Råby 11/7 1881  d. 27/6 1883

Lantbr. Lars Olsson f. i Råby 4/2 1809

hustrun Bengta Olsson f. i Råby 5/4 1813  d. 31/12 1891

sonen Jöns Larsson f. i Råby 2/5 1841  d. 13/10 1893

sonen Nils Larsson f. i Råby 13/6 1844  d. 29/11 1918

O.M. bodde å nr. 13.

L.O. bodde å nr. 13 senare å nr. 6.

Gravplats Nr. 44

Lantbr. Nils Persson f. i Råby 23/10 1844  d. 26/4 1926

1:sta g. hustrun Anna Nilsdotter f. i Esarp 28/9 1853  d. 8/8 1887

2:dra g. hustrun Kerstin Nilsdotter f. Esarp 17/3 1858  d. 26/7 1930

dottern Hanna Amanda f. i Råby 11/11 1881  d. 27/8 1882

sonen Nils Alfred f. i Råby 1879  d. 2/3 1880

sonen Nils Herman f. i Råby 18/8 1883  d. 9/7 1912

Daniel Perssons hustru:

Dorothea Johanna Schmidt 22/7 1901 Tyskland  d. 6/8 1933

bodde å nr. 12.

Gravplats Nr. 45

Nils Nilssons hustru

Kerstin Persdotter f. 1819  d. 1870

Gravplats Nr. 45

Kerstin Emelia f. 1874  d. 1875

Gravplats Nr. 45 a (Borttagen)

Skräddaren Anders Bengtsson Sandström

f. Weberöd 5/9 1855  d. 1907

hustrun Anna Persdotter f. i Råby 10/3 1841  d. 16/12 1921

bodde å nr. 11.

Gravplats Nr. 47

Åboen Per Jeppsson f. i Råby 29/1 1826  d. 28/5 1871

hustrun Kerstin Persdotter f. i Råby 3/10 1834  d. 28/4 1919

Gravplats Nr. 46 (Borttagen)

Husmannen Anders Nilsson f. i Örtofta 17/3 1852  d. 1907

hustrun Gertrud Andersson f. i Nääs 9/9 1849  d. 1921

bodde å nr. 15. Dotter gravplats nr. 9.

Gravplats Nr. 47

Hemmansägaren Jöns Persson f. i Råby 29/5 1854  d. 1926

J.P. var son till Per Jeppsson

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 48

Lantbr. Per Andersson f. i Råby 28/10 1802  d. 1872

hustrun Sissa Hansdotter f. i Råby 31/12 1820  d. 1887

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 49

Flickan Ebba Ingeborg Olsson dotter till dåvarande

Ladufogden vid Inst.

Per Olsson E.I. Olsson var f. i Anderslöf 3/10 1905  d. 23/3 1925

Åbosonen Anders Hansson f. i Råby 1835

Kjerstina f. 1867  d. 1867 Hans f. 1871  d. 1871

Kjerstina f. 1873  d. 1874 Nils f. 1875  d. 1875

barn till Åboen Per Hansson och hustrun

Bengta Svensdotter å nr. 8.

Gravplats Nr. 50

Lantbr. Lars Nilsson f. i Råby 27/2 1811

hustrun Karna Andersdotter f. i Råby 20/11 1823

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 50

Lantbr. Jöns Nilsson f. i Harlösa 28/2 1868  d. 1924

bodde å nr. 16.

Biskopsåboen Anders Andersson f. i Råby

Gravplats Nr. 51

Lantbr. Pål Persson f. i Råby 5/9 1838  d. 13/8 1907

hustrun Elna Kerstensson f. i Råby 17/11 1848  d. 19/6 1922

sonen Per Pålsson f. i Råby 11/2 1873  d. 2/12 1889

en broder till Pål Persson Anders Persson f. i Råby 26/8 1846  d. 15/91874

bodde å nr. 7.

Gravplats Nr. 51

Wilhelm Paulsson f. 24/12 1897  d. 30/4 1981

Gravplats Nr. 52

Lantbr. Bengt Persson f. i Råby 1/2 1832  d. 18/6 1913

hustrun Hanna Jönsson f. i Råby 22/11 1831  d. 12/6 1909

sonen skomakaren Jöns Bengtsson Roslund

f. i Råby 28/3 1864  d. 1/11 1925

bodde å nr. 6.

Gravplats Nr. 53

Snickaren Jöns Nilsson f. i Bjällerup 25/7 1857  d. 31/1 1924

hustrun Anna Nilsson f. i Löfvestad 25/4 1875  d. 20/9 1928

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 54

Lantbr. Anders Nilsson f. i Bjällerup 7/3 1861

hustru Kerstin Håkansson f. i Tottarp 18/8 1864  d. 9/4 1892

systern till A.N. Kerstin Nilsson f. i Bjällerup 10/1 1854 d. 28/12 1922

systern till A.N. Johanna Nilsson f. i Bjällerup 19/8 1855  d. 7/4 1932

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 56

Lantbr. Jöns Hansson f. i Wallkärra 1/2 1857  d. 1940

hustrun Kerstin Nilsson f. N. Nöbbelöf 12/6 1853  d. 1911

dottern Elin Serafin f. i Råby 8/6 1890  d. 26/5 1892

Lantbr. Karl Johan Olsson f. 1880 

hustrun 1 g. Hilda Mathilda Larsson f. Höj 28/4 1884  d. 12/2 1914

2 g. Hilda Henrietta Jönsson f. i Råby 22/8 1883  d. 1929

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 55 (Borttagen)

Mejeristen Johan Fredrik Bock f. Holstein 10/3 1820  d. 21/1 1898

Patron Jörgen Christiansson f. i Danmark 19/7 1837

hustrun Ida Sofia Wilhelmina Bock f. Danmark 27/9 1842

son inspektoren Christian Fredrik Christiansen f. i Danmark 3/8 1863 d. 16/10 1910

A samma gravställe kusken Ola Olssons son Sigfrid f. i Råby

26/10 1889  d. 30/4 1893

bodde å Råbylund.

Gravplats Nr. 57

Husmannen Anders Månsson f. i Råby 10/1 1842  d. 1919

hustrun 1 g. Elna Johansson f. i Råby 1/7 1848  d. 14/1 1890

hustrun 2 g. Helena Albertina Pettersson f. i Malmö

24/1 1852 d. 16/11 1904

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 58

Skomakaremäst. Anders Johansson f. i Råby 5/8 1840  d. 25/6 1912

hustrun Ingar Persdotter f. i Genarp 30/10 1836  d. 20/12 1912

son skomakaremästaren

Jöns Andersson Malmberg f. i Råby 16/3 1867  d. 1940

hustrun Kersti Johansson f. i Womb 29/2 1862  d. 13/6 1924

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 59 (Borttagen)

Åboen Per Andersson f. i Råby 15/9 1822  d. 5/10 1899

hustrun Elna Larsson f. i Dalby 24/5 1830  d. 1/5 1897

son skräddaren Anders Andersson f. i Dalby 13/3 1860  d. 8/5 1897

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 61

Lantbr. Jöns Larsson f. i Tottarp 15/3 1838  d. 16/4 1903

hustrun Karna Andersson f. i Bonderup 25/1 1849 d. 4/11 1898

dottern Ida Maria f. i Lund 5/8 1879  d. 21/6 1896

sonen Ernst Gottfrid f. Burlöf 14/3 1883  d. 15/4 1901

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 60 (Borttagen)

Åboen Per Pålsson f. i Hyby 18/7 1822  d. 1897

hustrun Anna Larsson f. i Råby 6/9 1841  d. 1894

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 62 (Borttagen)

Husägaren Bengt Andersson f. i Råby 23/2 1834  d. 18/3 1914

hustrun Anna Hansson f. St. P. Kloster 4/6 1842  d. 30/5 1918

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 63 (Borttagen)

Snickaren Karl Fredrik Nilssons hustru i 1 g.

Johanna Carolina Johansson f. Väckelsång, Kronobergs län

3/6 1869  d. 3/8 1924

Gravplats Nr. 64 (Borttagen)

Åboen Nils Persson d.ä. f. Råby 10/5 1833  d. 8/1 1909

hustrun Anna Persson f. i Kyrkheddinge 16/1 1841  d. 4/1 1908

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 65

Fjärdingsmannen Jöns Perssons hustru i 1 g.

Augusta Andersson f. i Råby 22/9 1882  d. 19/8 1907

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 66 (Borttagen)

Skom. Johan Hansson Grönberg f. i Nefvitshög 17/7 1864 d. 2/2 1906

dottern Daisy Elevira f. Köpenhamn

27/1 1889  d. 27/5 1911

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 66 a (Borttagen)

Åboen Jöns Lassen f. i Sandby

12/8 1827  d. 7/6 1906

hustrun Hanna Persson f. i Råby 18/5 1830

d. 15/6 1914

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 67

Lantbr. förre mejeristen Jöns Nilsson f. i Womb 13/9 1856  d. 23/8 1920

hustrun Kristina Charlotta Flygare f. i Kärrstorp 11/6 1868  d. 17/6 1939

änkan Maria Lovisa Flygare f. Dittlau f. 14/7 1831  d. 15/9 1904

bodde å nr. 18.

Gravplats Nr. 68

Husägaren Hans Larsson f. i Råby 26/11 1846

hustrun Kjersti Hansson f. i Råby 1/2 1861

dottern Anna Paulina f. i Råby 21/8 1897  d. 19/3 1903

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 69

Åboen Jöns Perssons hustru i 

1 g. Karna Johansson f. 13/8 1870  d. 24/8 1904

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 70 (Borttagen)

Smedsmästare Per Svensson Celander f. i Raslöf

9/11 1835  d. 2/9 1917

hustrun Kjerstin Danielsdotter f. i Lackalänga

18/7 1831  d. 15/1 1918

son hovslagaren Ludvig Celander f. i Dagstorp

17/10 1872  d. 15/3 1901

son smedmästaren Daniel Celanders hustru

Hanna Pålsson f. i Råby 4/7 1868  d. 8/4 1937

son Per Thure f. i Råby 20/7 1900  d. 30/3 1907

bodde å nr. 25.

Gravplats Nr. 71

Studeranden Olof Gottfrid Berger f. i Råby 15/8 1878  d. 8/9 1899

brodern Navigationsläraren Gustaf Algot Berger

f. i Råby 25/5 1880  d. 8/12 1926

voro söner till 1:sta läraren vid Råby inst.

Olof Bengtsson och hustrun Anna Sofia Svensdotter

bodde å Institutet.

Enl. uppgift, Skomakaren Johan Holmkvists hustru i 2 g.

Elsa Ekelund f. Svalöf 23/5 1895  d. 2/7 1924

sonen Erik f. i Råby 11/12 1919  d. 22/5 1926

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 72

Husmannen Nils Nilsson f. 30/6 1842  d. 9/5 1927

hustrun Karna Nilsdotter f. Lunds Landf. 1839  d. 1/1 1901

sonen Lars f. i Råby 28/3 1876  d. 9/8 1902

bodde å nr. 10.

Gravplats Nr. 72 a (Borttagen)

Enl. uppgift. Skomakaren Johan Helmkvists hustru

i 1:sta g. Elisa Nilsson f. i Vitaby 13/8 1883  d. 15/3 1917

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 73 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 74 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 75 (Borttagen)

Smeden A.P Andersson f. i Veberöd 9/11 1834  d. 13/11 1906

Hade de sista åren tjänst å nr. 10.

Gravplats Nr. 76

Smeden Håkan Håkanssons son

Malte Edvin f. i Lund 8/8 1906  d. 1/9 1907

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 77

Volontären Edvin Gustafsson f. 1916  d. 1936

Sigrid Gustafsson f. 1910  d. 1912

föräldrar voro Kyrkvärden Johan Gustafsson och hustrun Ida Persson

bodde å nr. 8 senare å nr. 10.

Gravplats Nr. 78 (Borttagen)

Bortsbindaren Nils Ågren f. i Reslöf 8/5 1846  d. 12/2 1929

systern Anna Ågren f. i Reslöf 23/4 1836  d. 26/3 1913

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 78 a (Borttagen)

Nils Oskar f. 1910  d. 1910

Gravplats Nr. 79 (Borttagen)

Katarina Adamsson f. 20/6 1827  d. 5/2 1914

var änka efter snickaren Karl Adamsson i Nättraby förs. i Blekinge.

Gravplats Nr. 80

Renhållningsarb. Nils Kristiansson f. Hannas 8/2 1864  d. 1940

hustrun Ida Johansson f. i Väckelsång Kronob. län

17/11 1866  d. 4/3 1914

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 81 (Borttagen)

Arbetaren Anders Sandströms hustru

Anna Olsson Grönberg f. Råby 10/7 1871  d. 3/6 1915

bodde å nr. 11.

Gravplats Nr. 82 (Borttagen)

Maskinisten Johannes Åkesson Åkerman

f. i Hällestad 6/4 1840  d. 23/7 1916

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 83 (Borttagen)

Renhållningsarb. Nils Kristianssons son

Erik Hellmer f. i Råby 24/3 1905  d. 1/2 1917

bodde å nr. 9.

Gravplats Nr. 84 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 85 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 86 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 87

E.O. Hovrättsnotarien, lantbrukaren

Henrik Eberhard Nilsson f. 8/9 1890  d. 23/6 1941

bodde å Svenshögsgård vid Lund.

Gravplats Nr. 87 a

Kaptenen Nils Petter Bruzelius f. i Lund 26/11 1839  d. 31/8 1907

hustrun Ellen Meijer f. Karlshamn 1850  d. 26/9 1914

Bruzelius var son till Prof. i kirurgi vid Lunds Universitet

Arvid Sture Bruzelius och hans maka Fredrika Maria Borg

Ellen Meijer var dotter till konsuln Vilhelm Meijer i Karlshamn

och hans maka Carolina Schröder.

Ägde Råbygård åren 1870-1907.

Gravplats Nr. 88

Arbetaren Nils Larsson f. i Genarp 1/4 1850  d. 1926

hustrun Barnmorskan Maria Möller f. i Bjällerup

16/6 1841  d. 14/2 1920

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 89

Organisten August Möller f. Råby 1/1 1848  d. 11/3 1912

hustrun Elna Persson f. St. P. Kloster 18/6 1859  d. 29/2 1928

Muraren Paul Möller f. i Bjällerup 30/1 1839  d. 11/8 1903

bodde å nr. 27.

Gravplats Nr. 90

Lantbr. Per Nilssons hustru 1 g.

Kjersti Olsson f. i Råby 16/8 1867  d. 18/10 1914

2 g. Hanna Olsson f. i Råby 8/7 1873  d. 1938

P.N. dotter Helga Kristina f. Malmö 28/9 1893  d. 17/9 1913

P.N. moder Hanna Nilsson f. 1827  d. 27/4 1914

bodde å nr. 21.

Gravplats Nr. 91 (Borttagen)

Lantbr. Anders Nilssons son

Hans Allan f. i Lund 18/12 1915  d. 14/12 1916

bodde å nr. 8 Hällan.

Gravplats Nr. 92 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 93 (Borttagen)

Trädgårdsmäst. Albin Håkanssons hustru 1 g.

Agnes Karin Nilsson f. Lund 22/10 1894  d. 24/3 1929

barn Nils Tore f. Lund 20/12 1920  d. 19/4 1921

bodde å nr. 27.

Gravplats Nr. 93 a (Borttagen)

Drängen Johan Alfred Karlsvärd

f. i Ljusnarsberg, Örebro län 6/9 1864  d. 1926

tjänade å Råbytorp.

Gravplats Nr. 94 (Borttagen)

Skomakaren Johan Grönberg och hustrun Anna Nilssons

dotter Ida Alexandra f. 12/12 1892  d. 22/8 1921

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 95 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 96 (Borttagen)

Gjuteriarb. Johan Mårtenssons hustru

Anna Jönsson f. i Limnröd 25/1 1866  d. 14/9 1924

J.M. syster Bengta Mårtensson f. Dalby 1/9 1837  d. 31/8 1915

boddde å nr. 9.

Gravplats Nr. 97 (Borttagen)

Lantbr. Jöns Perssons hushållerska

Emma Pettersson f. i Torsheda 23/6 1871  d. 1938

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 98

Lantbr. Nils Petter Svenssons hustru

Hilda Gerhardina Åberg f. i Bjällerup 12/1 1878  d. 31/3 1933

dottern Erika Fredrika f. Råby 7/10 1904  d. 4/7 1931

sonen Nils Erik f. i Råby 4/8 1902  d. 26/7 1910

bodde å nr. 24.

Gravplats Nr. 99 (Borttagen)

Lantbr. Ola Kjerstinsson f. Råby 28/9 1846  d. 7/1 1909

hustrun Karna Persson f. i Råby 1/9 1843  d. 11/11 1916

Kyrkovärden Per Persson f. Råby 14/4 1864  d. 13/10 1935

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 100

Kyrkovärden Johan Andersson f. Bjällerup 8/5 1855  d. 19/9 1929

sonen Nils f. Råby 24/11 1891  d. 22/9 1905

bodde å nr. 22.

Gravplats Nr. 101

Snickaren Nils Jönsson f. Kyrkheddinge 5/3 1842  d. 30/11 1911

hustrun Marna Svensson f. i Råby 21/1 1838  d. 6/4 1916

M.S. syster Anna Svensson Rapp f. Lund 3/5 1827  d. 3/10 1905

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 103

Kyrkovärden Nils Pålssonf. i Lund 24/9 1826  d. 3/11 1891

hustrun Marna Assarsdotter f. Råby 7/3 1827  d. 30/11 1911

Gravplats Nr. 103

Kommunalordf. Pål Nilssons hustru

Bengta Nilsson f. S. Sandby 10/9 1865  d. 20/12 1932

dotter Ester f. i Lund 20/12 1896  d. 10/6 1917

bodde å hemmanet nr. 3.

Gravplats Nr. 104

Lantbr. Lars Petter Persson f. Hyby 21/6 1854  d. 1937

hustrun Maria Persson f. i Råby 8/7 1868 d. 1937

bodde å nr. 11.

Gravplats Nr. 105

Folkskolläraren Lars Paulsson f. Skivarp 14/9 1840  d. 11/1 1920

hustrun i 2 g. Maria Svensdotter f. i Finja 21/12 1833  d. 21/1 1928

sonen Theoder Steiner f. i Råby 1873  d. 1920

bodde i skolhuset.

Gravplats Nr. 106

Kusken Sven Svensson f. Norrviddinge 6/9 1886  d. 8/8 1920

hade tjänst å Råbygård.

Gravplats Nr. 106 a (Borttagen)

Arbetaren Jöns Pålsson f. i Hyby 16/3 1835  d. 8/5 1921

var mantalskriven å nr. 5 hos brodern Per Pålsson.

Gravplats Nr. 107

Lantbr. Per Andersson f. Råby 2/2 1837  d. 15/8 1921

hustrun Hanna Nilsdotter f. Lackalänga 11/11 1834  d. 15/6 1929

sonen Magnus f. i Råby 4/4 1876  d. 15/6 1899

bodde å nr. 4.

Gravplats Nr. 108 (Borttagen)

Saknas kännedom om gravplatsen.

Gravplats Nr. 108 a (Borttagen)

Arbetaren Johan Hansson f. Genarp 2/3 1841  d. 14/10 1925

hustrun Bengta Olsson f. Råby 3/3 1855  d. 27/4 1933

bodde å nr. 3.

Gravplats Nr. 109

Å den liggande stenen närmast muren står:

"Här hvilar Rusthållaren Kjersten Eskilsson med dess hustru

Bengta Bengtsdotter han var född i Söderviddinge 1742 hon var

född i Kiells Nöbbelöf 1745. De bodde först i Virkstorp men

flyttade 1785 till Stora Råby. Han döde 1800 d. 23 april hon döde 

1801 den 27 oktober. De hafde tillsammans 8 barn av hvilka 3

äro döda och 5 som lefver och äldste sonen lade sten".

Gravplats Nr. 109

Å den andra liggande stenen närmast gången:

"Här hvilar Nämndemannen och riksdagsmannen

Assar Kjerstenssons hustru Elna Nilsdotter. Hon var född i Hjerup i Uppåkra socken år 1785 d. 11 december och dödde i Stora Råby 1821 d. 28 maij". Förmodligen ligger även omnämnde Assar Kjerstensson här begraven han var född i Virke 20/9 1779 och död i Råby 25/4 1834.

Gravplats Nr. 109 (Borttagen)

Å den stående stenen mellan dess 2 omnämnda liggande stenar står:

"Minne åt Hemmansägaren Anders Perssons kära hustru

Boel Kjerstensdotter född å nr. 3 Stora Råby den 28/2 1788.

Dog i.b.m. 6/4 1859".

Å baksidan av denna sten står:

"Sofva hon nu i frid och ro kan vi som här på jorden bo alltid redo vara till att hädan fara".

Gravplats Nr. 109 (Borttagen)

fortsättning i linje med dessa gravstenar och strax intill kyrkomuren ligger: Inspektoren Jakob Assarsson Christensson.

J.A.C. var son till förut omnämnde riksdagsmannen Assar Kjerstensson och broder till dåvarande skolläraren i Råby.

Nils Christensson

J.A.C. var född i Råby 24/11 1829  d. 5/10 1909

Gravplats Nr. 110

Lantbr. Jöns Larsson f. Råby 26/8 1820  d. 4/4 1860

hustrun 1 1 g. Bengta Persdotter f. i Bjällerup

14/8 1825  d. 28/2 1855

dottern Margareta f. i Råby 9/6  d. 23/6 1851

son Lars f. i Råby 9/6 1851  d. 4/9 1874

bodde å nr. 5.

Gravplats Nr. 110 a (Borttagen)

Lantbr. Nils Olsson f. Bjällerup 14/4 1806  d. 3/5 1835

hustrun Karna Jönsdotter f. Råby 6/3 1816  d. 19/5 1896

bodde å nr. 15.

Gravplats Nr. 111

Nämdemannen Per Nilsson f. i Hardeberga 14/3 1816  d. 24/5 1905

hustrun Hanna Danielsdotter f. 1810  d. 1874

bodde å nr. 12.

Gravplats Nr. 112

Å stenen närmast kyrkogårdsmuren läses:

"Åt minnet af Rusthållaren Nils Larsson född i Nöbbelöf 

d. 17 maj 1755 död i Stora Råby d. 5 maj 1799. och f.d. Riksdags och nämndemannen Mattias Nilsson född i Sularp d. 25 juli 1774 död i Stora Råby 10 juli 1856 samt hans hustru Berta Persdotter född i Stora Råby den 24 dec. 1765 död därstädes d. 7 sept. 1844.

Stenen restes av Rusthållaren Lars Nilsson".

Gravplats Nr. 112

Å andra sidan av denna sten följande:

Hvad säga de fredliga vårdar

Hvad är det som runorna lofva

De sälla som bo i Gudsgårdar

De äro ej döda, de sofva

(Wallinska Ps. 492 v. 2)

Gravplats Nr. 112

forsättning å stenen intill läses:

"Minne efter förre kyrkovärden och rusthållaren Nils Larsson f. i Råby 19/12 1818  d. 18/6 1874

bodde å nr. 16.

Gravplats Nr. 112

Texten å nästa sten lyder:

"Minne öfver Kyrkovärden Lars Nilssons enka Marna Persdotter f. i Kyrkheddinge 7/10 1804 död i Stora Råby d. 13 mars 1858".

Gravplats Nr. 112

Å andra sidan av denna sten står:

"Anse gud att jag är renad, genom jesu christi blod Anse att jag är förenad, med din son, min frälsar god herre se mig nådligt an. Att för dig jag framgå kan lof och tack dig gladligt bära ditt namn där evigt ära.

(Wallinska Ps. 499 v. 7)

Gravplats Nr. 112

Nästa sten:

"Åt minne af Rusthållaren och Kyrkovärden Lars Nilsson född i Stora Råby d. 15 augusti 1787 död derstädes 10 juli 1848".

bodde å nr. 16.

Gravplats Nr. 112

Test å andra sidan av denna sten:

"Ty få äro de år som skola upprinna förr an jag vandrar den väg där jag ej mer kommer åter".

(Job. 16 kap. 22 vers.)

Gravplats Nr. 113

Hemmansbrukaren Jöns Larsson f. i Dalby 16/10 1810  d. 10/7 1861

hustrun Anna Svensdotter f. i Råby 5/6 1816  d. 1869

bodde å nr. 21.

Gravplats Nr. 113

Kyrkovärden Johan Andersson och hustrun Bengta Nilsdotter

son Johan f. Råby 1885  d. 1894

bodde å nr. 22.

Gravplats Nr. 114

Kyrkovärden Per Kjerstensson f. i Virke 6/2 1782  d. 21/5 1839

hustrun Sigrid Persdotter f. Råby 16/2 1790  d. 1872

bodde å nr. 20.

Gravplats Nr. 114

Å andra sidan av denna sten läses:

"Jag längtar af allt hjärta, att salig skiljas hän från all min nöd och smärta, och blir hos gud min vän jag önskar hädanfara, från sorger flärd och brist och evigt, evigt vara hos dig o Jesu Christ".

(Wallinska Ps. 477 v. 1)

Gravplats Nr. 115 (Borttagen)

Å stenen närmast kyrkogårdsmuren:

"Minne åt pigan Kerstin Jeppsdotter f. i Stora Råby d. 1 nov. 1811 d. därst. 29 september 1861".

K.J. var dotter till Jeppa Jönsson å nr. 10.

Å andra sidan av denna sten läses:

"Hvilken som tror på mig han skall lefva om han än dör".

Gravplats Nr. 115

Å stenen därintill:

"Åt minnet af Kyrkovärden Jeppa Jönsson f.a nr. 10 Stora Råby d. 8 april 1785 d. därst. 20/7 1830 hustrun Karna Nilsdotter f. i Stora Råby 20/5 1786 död därst. 27/7 1846

Samt dess aflidna sex barn".

(Joh. svang. 11 kap. 25-26 v.)

Gravplats Nr. 115

Å andra sidan av denna sten:

En glad uppståndelse mig gif, och mitt försvar idomen blif. På mina synder icke tänk.

Men för din död mig lifvet skänk, som du mig lofvat i ditt ord, så blir jag frälst och saliggjord.

(Wallinska Ps. 469 v. 5)

Gravplats Nr. 116

Sockenskomakaren Truls Persson f. i Lund 29/9 1801  d. 22/1 1857

hustrun Karna Jönsdotter f. Knästorp 2/4 1800  d. 1873

bostadsbenämning: Skolplatsen. 

Gravplats Nr. 117

Lantbr. Per Hansson f. i Råby 14/10 1837  d. 1921

hustrun Bengta Svensdotter f. i Skrävlinge 11/10 1837  d. 25/9 1911

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 117 (Borttagen)

Åboen Hans Andersson f. Råby 27/10 1803  d. 17/3 1862

hustrun Anna Andersdotter f. Lomma 27/5 1809 d. 11/8 1858

bodde å nr. 8.

Gravplats Nr. 118

"Minne öfver åboen Jöns Jönssons hustru Hanna Mathiasdotter

f. Stora Råby d. 16 okt. 1805 död derstädes d. 19 febr. 1858".

Troligen ligger Jöns Jönsson begravd å samma plats.

J.J var f. i Råby 25/9 1798

bodde å nr. 11.

Gravplats Nr. 118

Å andra sidan av denna sten följande:

Öfver molnen skall du ila, frälsad fri och fröjde full, medan i den tystamull, trötta kroppen njuter hvila, han som allt i hägnat tar

Har och den i sitt försvar.

(Wallinska Ps. 482 v. 4)

Gravplats Nr. 119

Å denna sten med början från höger och till vänster:

"Minne af Kyrkovärden Ola Anderssons hustru

Bengta Assarsdotter f. i Stora Råby 8/8 1808 död derst. 20/10 1858"

bodde å nr. 22.


Gravplats Nr. 119

Å andra sidan ett vers som tyvärr ej kan läsas i sin helhet på grund av stenens förvittring.

I

                          som blixten far

H                                 skola tänka på

när tid                          går snart

                  i qvaf

Gravplats Nr. 119

Kyrkovärden Ola Anderssons och dess hustru

Bengta Assarsdotters fem barn alla födda och döda å nr. 22 Stora Råby.

Gravplats Nr. 119

Å andra sidan av denna sten läses:

"Deras själar bekagar gud derföre

hastade han med dem utur detta

onda lefvernet".

Gravplats Nr. 119

fortsättn. å tredje stenen från höger står:

"Minne åt Åboen Anders Nilsson f. i Stora Råby den 26/7 1780

död derstädes den 24/5 1853 och dess kära hustru 

Kjerstin Jönsdotter född i Stora Råby d. 11/11 1790 dog I.B.M.

d. 10/11 1878 och dess tvenne aflidna barn".

Kyrkovärden Ola Anderssons föräldrar. Bodde å nr. 22.

Gravplats Nr. 119

Å andra sidan av denna sten läses:

Stilla komma och välkomna, vare dagens slut och

lön, stilla må i gud jag somna, från min sista

aftonbön, hvilken, när den här afbytas, i en

himmels lofsång bytas.

(Wallinska Ps. 275 v. 8)

Gravplats Nr. 120 (borttagen)

Åboen Per Pålsson f. i Reslöf 27/10 1809  d. 1855

hustrun Hanna Jönsdotter f. Råby 2/4 1818  d. 1883

bodde å nr. 7.

Gravplats Nr. 121

Smeden Anders Svensson Hagelsten f. i Malmö

St. Petri församling 3/10 1816 död i Stora Råby 14/3 1899.

Hagelstens föräldrar voro: Arbetskarlen Sven Bengtsson

Vad som här meddelas om Stora Råby gamla kyrkogård får ingalunda

anses utgöra någon uttömmande eller slutgiltig beskrivning.

Avsikten är endast att samla de uppgifter som ännu kunnat inhämtas,

samt att till kommande tid bevara de inskriptioner på gamla gravstenar som alltmer och mer av tiden förstöras.

Den karta som kommit till användning har uppgjorts av kyrkoherden

Emil Ahrent och kyrkovärden Johan Andersson.


Stora Råby 1941. 

Anders Ohlsson