Kyrkans inventarier

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

Hajoms kyrkas inventarier inrättad 10 juni 1709

 

 

 1. En Kalk förgylld med paten. Kalken 22.5/8 lod. Patenet 3.5/8 lod
 2. En gammal ask av träd att hava oblater uti
 3. Mässhake av blommerat skaft brandgul med svarta blommor
 4. Mässkjorta
 5. En ny Psalmbok in 4 to ( qvarto ) item nu gammal 8 vo (oktavo)
 6. En handbok ny
 7. Altarkläde av blommerat siden ………..
 8. Altarkläde vitt av lärft handkläder utslitet
 9. Tom boteller att hava vin uti
 10. Augburgiske Trosbekännelse den 4:de
 11. Kyrkoordningen
 12. Järnstången, tre gamla spadar, griftelysen tre. 4 brukbara och

       3 obrukbara

 1. Ett skrin med tre nycklar, dito ett större
 2. Två klockor i staplen
 3. Ett nytt altarkläde av rött skägg
 4. Ett dito av rött kläde
 5. Karl den 12:es stora bibel
 6. En pliktapall
 7. En pliktastock gammal och förfallen
 8. En likbår 2 små och 2 stora
 9. Ett nytt barnkläde, …….. utslitet ett annat gammalt utslitet fennio
 10. En röd pall, av sidentyg
 11. Ett par nya mässingsljusstakar, Regementspastoren

       Johan Cullen. Den ene behöver att lagas.

 1. Ett par tennstakar, förärvda av Salig Befallningsman

       Ahlgrens arvingar

 1. En kollektpung
 2. ……, efter denna bokens innehåll presenterat på visiten

      i Berghem den 28 april 1728

 

       

En ask av bleck, grönmålad, skänkt av pastoren Norman.

Handbok, tryckt år 1693.

En dito av år 1772.Kyrko. Handbok av år 1812. Alla ovannämnda altarkläder finnes på altaret.

Ett skrin i kyrkan utan lås. En tummstock. En Dopskål. 2 ljuskronor.

Ett par Nummertavlor skänkt av prosten Norman. Bänkalängder av den 22 september 1763.