Anders Boman 1675-1760

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
A N D E R S  B O M A N

1 6 7 5 - 1 7 6 0

SOLDAT

Efternamn

Soldatnamn

Längd

Soldatnummer

Kompaninummer

Anders

Gunnarsson

Boman41

Född

Döpt

Socken

Torp

1675


Hyssna

Gräskärr


Kompani

Regemente

Rote

Soldattorp

Börjar

Slutar

Mark

Älvsborg

Bonared Österg.


1719-11-24

1725-09-11

Död

Begravd

Dödsorsak

Socken

Bouppteckning

1760-01-??

1760-01-20

Ålderdomsbräcklighet

HyssnaGift

Hustru

Efternamn

1724-05-24

Börta

Andersdotter


Född

Socken

Torp

1695-10-??

Hyssna

Glafsared

Död

Begravd

Dödsorsak

Socken

Bouppteckning

1736-01-??

1736-01-04

Inget angivet

Hyssna

Barn

Född

Socken

Torp

Gunne

1724-05-??

Hyssna

Glafsared

Håkan

1732

Hyssna

Glafsared

Övrigt

Hemkommen från fångenskap i Danmark 1719 (Marks kompani av Karl Engström)