Västra Hoby

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
V Ä S T R A  H O B Y

Västra Hoby


Västra Hoby ligger i Lunds kommun och kyrkby i Västra Hobys socken i Skåne.

Namnet skrevs 1253 Hubu och kommer och kommer från kyrkby. Efterleden innehåller by "gård". Förleden har en oklar tolkning.


Boplatser, två långdösar och en gånggrift från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns fem gravhögar.


Slaget vid Lund 1676 sköts byn i brand av det svenska artilleriet.

Västra Hoby hade historiskt en egen skvadron i Skånska husarregementet.Västra Hoby kyrka

Större delar av kyrkan härstammar från år 1886 då man tidigare hade rivit det mesta av den gamla kyrkan enligt Ludvig Hedins ritningar. Byggmästare var P. Sjunnesson från Malmö som åtog sig arbetet för 19 950 kronor. Av den tidigare kyrkan återstår bara kyrktornet från medeltiden.

Den nuvarande kyrkan har ett trappgavelstorn med ett långhus samt absid. Kyrkan är vitkalkad på båda in- och utsida och byggd i en stil som efterliknar den romanska.


Inventarier

På en vägg längre bak i kyrkan hänger ett altarskåp från 1400-talet. Förr förvarades det på Kulturhistoriska museet i Lund.

Skåpet är uppdelat i sammanlagt nitton fält. De nio första finns till vänster och handlar Jesu

barndom och visar exempelvis omskärelsen, stjärntydarnas tillbedjan, barnamordet i Betlehem, flykten till Egypten och frambärandet i templet. Det tionde fältet finns i mitten och är betydligt större än de övriga. Detta visar korsfästelsen vid Golgata. De nio sista fälten finns till höger om Golgata och gestaltar passionshistorien.

Dopfunten, som har en rund och bullig form och är gjord av sandsten, är medeltida. På den finns ett dopfat av mässingfrån 1600-talet. Vissa partier på dopfunten är rödfärgade.