Bara

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 
B A R A

Bara


Bara ligger i Svedala kommun i Skåne.

Namnet skrevs 1283 Baræ och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller adjektivet bar, syftande på ett område utan träd och buskar.

Ett tiotal boplatser samt lösfynd från stenåldern är funna. Från bronsåldern finns två gravhögar.


I Bara ligger Torups slott som är ett av Skånes bäst bevarade slott från 1500-talet. Slottet är en tre våningar hög tegelbyggnad. Det bildar en fyrkant med ett åttkantigt torn i nordvästra och ett runt i sydöstra hörnet.


Bara kyrka

Kyrkan uppfördes i romersk stil runt år 1200. Från början bestod kyrkan av långhus med ett mindre kor och en halvrund absid i öster. Ingången låg mitt på södra långsidan.

Senare under medeltiden välvdes kyrkan. Samtidigt förlängdes långhuset och koret breddades. 


År 1485 färdigställdes kyrktornet. Bara kyrka som är belägen högt uppe på en kulle kan lätt ses på avstånd. Bara kyrka är, precis som många andra kyrkor som var byggda på 1100- och 1200-talen, belägen på öppen och hög yta för att dels fungera som en försvarspunkt samt tillflyktsort vid oroliga tider. I nutid så har kyrkan tre ingångar, men ett visitationsprotokoll ifrån 1822 lyder texten ” Bara Kyrka är 47 aln. 9 tum lång och 13 ½ alnar bred” och att ”i Bara kyrka finnas fyra dörrar”.


Under första hälften av 1600-talet byggdes en korsarm i söder som tjänade som gravkor för

Beck-Friis och herrskapskyrka. Den har fortfarande kvar sin ursprungliga renässansgavel. I början av 1800-talet ersattes tornspiran med nuvarande tegeltak. Innan tornspiran ersattes med tegeltak så använde sjömän tornspiran som ett sätt att lokalisera sig. Kyrkan inhägnas av kallmur.


Inventarier

Altaruppsatsen tillverkades i början av 1600-talet. Den gjordes troligen av Jacob Kremberg.

Kyrkans romerska dopfunt fanns länge på Statens historiska museum men står numera åter på plats i kyrkan.

ÖVRIGT