Kyrkans sexmän

M A R K A N O R


»Kom ihåg att hedra släkten som har kommit och gått före dig, eftersom de bidrog till att forma den du är.» 

Kyrkans sexmän i Berghem/Hajom socken.

 

ANNO 1608?

 

 1. Nils Åkesson i Hjortorp
 2. Lars Gustafsson? i Hajom
 3. Måns i Hede
 4. Anders i Skallared
 5. Nils i Kursared
 6. Arwi i Sörbacka

 

ANNO 1616

 

 1. Måns i Hajom
 2. Anders i Skallared
 3. Nils i Kursared
 4. Arfwid i Sörbacka
 5. Knut i Hårsås
 6. Oluf i ?

 

ANNO 1621

 

 1. Arvid i Dala, Berghem
 2. Peder i Hattestad, Berghem
 3. Beckman? i Bua, Berghem
 4. Måns i Hede, Hajom
 5. Jon i Hajom
 6. Arvid Söderbacka, Hajom

 

 

KYRKANS SEXMÄN

Sexmannainstitutionen uppkom vid medeltidens slut. Sexmännens antal var, som namnet anger,

ursprungligen sex. De handhade under olika tider särskilda uppgifter inom församlingen.

Enligt hertig Karls instruktion 1603 skulle de närvara, då tionden räknades och upptecknades.

Småningom hänfördes även till sexmännens åligganden skyldigheten att övervaka ordning

och skick i församlingen. De skulle underrätta prästerskapet om osedlighet och ogudaktighet

och anmäla dem, som försummade gudstjänsterna.

Därjämte skulle de verkställa vissa av prostetingens och sockenstämmornas beslut, t.ex.

uppbära böter av dem, som brutit mot kyrkodisciplinen.

 


[Källa: Berghem C:1 1681-1696 sid.305]